SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Spotkanie ministrantów z mariańskich parafii w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Ministrantów wraz z duszpasterzami i opiekunami wzięli udział we Mszy Świętej o godz. 12.00, upamiętniając w ten sposób 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W tradycyjnym listopadowym spotkaniu ministrantów z parafii prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Marianów w dniach 10-12 listopada wzięło udział około 140 młodych przedstawicieli 9 mariańskich parafii (w Skórcu, Warszawie-Pradze, Warszawie-Stegnach, Warszawie-Marymoncie, Górze Kalwarii, Lublinie, Rdzawce na Mariankach oraz gospodarze z Lichenia Starego). „Zgromadzili się tak licznie, by pogłębiać więzi z Bogiem, Maryją, sobą nawzajem; dziękować za bycie ministrantem, czyli kimś, kto służy, kto jest najbliżej ołtarza, wpatruje się w Chrystusa.” – mówił ks. Janusz Kumala MIC, zachęcając, by modlić się za ministrantów, by ich obecność przy ołtarzu była owocna, także w późniejszym, dorosłym życiu.

„Narodowe Święto Niepodległości zwraca uwagę na sprawę Ojczyzny, za której wolność dziękujemy, ale też prosimy o to, byśmy byli za nią odpowiedzialni i odnaleźli w niej własne miejsce” – podkreślał ksiądz kustosz. „Chcemy dziś patrzeć na naszą Ojczyznę z nadzieją. Nie dlatego, że rozwija się gospodarczo. Nadzieją na przyszłość Ojczyzny są młode pokolenia. Dlatego tak ważne jest wspierać tych, którzy są u progu drogi, jaką mogą przebyć tu lub wyjechać poza granice naszego kraju.”

Zdaniem ks. Kumali nasza miłość do Ojczyzny powinna wyrażać się poprzez pamięć i wdzięczność. „Pamięć przeszłości, tego, co się wydarzyło na tej ziemi, ludzi, którzy tu pracowali i walczyli o jej niepodległość i wolność. Z nią powinna wiązać się wdzięczność pokoleniom, które były przed nami, budując potem i krwią nasze dziś. To, że mamy Ojczyznę, której na imię Polska, zawdzięczamy właśnie poprzednim pokoleniom” – mówił marianin.

„Dzisiaj, w tej bazylice, w wolnej Polsce, patrzymy na Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej jako na przykład troski Maryi o naszą Ojczyznę. Maryja przygarnia białego orła do piersi – to znak, że Polska jest w sercu Matki Bożej. Tak było w historii naszego narodu i jest to zapisane w licheńskim obrazie” – wyjaśniał kustosz sanktuarium, wspominając, jak bł. kard. Stefan Wyszyński podczas koronacji licheńskiego wizerunku w 1967 r. mówił, że obraz Matki Bożej Licheńskiej uczy miłości do Ojczyzny – „chodzi o to, byśmy Jej wzorem, skierowali wzrok na Jezusa, byśmy nieśli naszą Ojczyznę w sercu do Jezusa, byśmy za nią się modlili” – dodał ks. Kumala.
Zakonnik zachęcał w homilii do pogłębiania więzi międzyludzkich, wzajemnego pomagania, wybaczania, budowania Ojczyzny w poczuciu odpowiedzialności za nią. Zdaniem kapłana potrzeba do tego najważniejszej relacji – relacji z Bogiem, bez której niemożliwe jest tworzenie wspólnoty. „Miłość do Ojczyzny ma się wyrażać w miłości do ludzi. Bo Ojczyzna to ludzie. Chodzi o to, by budować więzi oparte na szacunku., wzajemnej miłości, trosce, by nie było podziałów między nami, które doprowadzą do zniszczenia Ojczyzny. Jeśli będziemy podzieleni, skłóceni, patrzący na siebie z i nienawiścią, to nasza Ojczyzna zniknie, a na pewno nikt w niej nie będzie szczęśliwy”.

Podczas Eucharystii modlitwą otaczano wszystkich Polaków, rządzących naszym krajem, Polonię mieszkającą w różnych zakątkach świata, a także za poległych w obronie wolności i suwerenności naszej Ojczyzny. Po liturgii odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Sanktuaryjnego Kwintetu Dętego, który tworzą absolwenci i studencie Akademii Muzycznych Poznania, Łodzi i Bydgoszczy. Zebrani mogli usłyszeć m. in. Marsz „Pancerni chłopcy” będący pieśnią Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, pieśń  „Maki”, oraz „O mój rozmarynie” czy „Wojenko, wojenko”.

Tekst i zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem