Matka Boża Bolesna
b
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Grupy i wspólnoty


Rada Parafialna

Skład Rady Parafialnej zatwierdzony jest przez Kurię Diecezjalną od dnia 20 kwietnia 2009 r. Tworzą parafianie, przedstawiciele poszczególnych miejscowości wybrani w tajnym głosowaniu przez społeczność parafii.
Głównym celem rady jest:
świadczenie pomocy proboszczowi w organizowaniu życia duszpasterskiego w parafii;
wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego i apostolstwa;
pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno - moralnego różnych środowisk;
budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

Radę  Parafialną tworzą:

Bultrowicz Bożena
Chmielewski Adam
Dębińska Emilia
Dryjański Włodzimierz
Kantarowski Marek
Malak Jerzy
Matczak Tomasz
Szafrańska Wanda
Wieczorek Marian
Nowinowski Marcin - przedstawiciel ministrantów

Katecheci

Żaneta Andebur
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Anielewie. W każdą niedzielę głosi katechezę dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.  

Monika Zielińska
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym. W każdą niedzielę głosi katechezę dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Marcin Szkudlarek
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Helenowie.


Organiści

Barbara Kaczor
Ukończyła Diecezjalne Studium Organistowskie im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku. W Licheniu pracuje od 1 sierpnia 1992 roku. Od 1993 r. prowadziła chórek "Jutrzenka", który powstał z inicjatywy ks. Henryka Kulika MIC. Nagrała liczne kasety magnetofonowe oraz płyty CD.

Jacek Hyżny

Michał Jagodziński

Ruch Duchowości Małżeństw „Equipes Notre –Dame”
www.end.org.pl.
W parafii funkcjonują dwie ekipy, na które składasię małżeństwa i doradca duchowy - ksiądz proboszcz Henryk Kulik MIC. Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Renata i Henryk Grajek oraz Edyta i Ryszard Budkiewiczowie. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.
Członkowie spotykają się raz w miesiącu w grupie od 4 do 7 małżeństw i kapłan.

Małżonkowie przyjmując kartę END zaproszeni do:
Regularnego czytania Pisma Świętego,
Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe - rodzinnej),
Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje otwarte dla wszystkich małżeństw).
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/

Chór parafialny "Virtus Dei"
Chór męski pod dyrekcją początkowo organisty Barbary Kaczor, później organisty Jarosława Adamiaka powstał z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Kosiorowskiego MIC w 2000 r. Tworzyli go mężczyźni z parafii licheńskiej. Obecnie jest to chór mieszany pod dyrekcją Czesława Fiałkowskiego - muzyka i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Koninie. Chór zapewnia oprawę muzyczną podczas uroczystości parafialnych i sanktuaryjnych. W repertuarze chóru znajdują się między innymi śpiewy gregoriańskie, pozycje dawnej muzyki polskiej, a także utwory współczesnych kompozytorów muzyki liturgicznej. Spotkania chóru odbywają się w środy o godz. 18.00 w sali nad jeziorem.

Koła Różańcowe dorosłych
Opiekunem 13 Kół Różańcowych jest ks. Henryk Kulik MIC. Członkinie i członkowie łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła, poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Ministranci
Opiekunem grupy jest ks. Marek Kordaszewski MIC. Służba liturgiczna ołtarza, czyli ministranci, to 15 sympatycznych młodych chłopaków, którzy służą Bogu i kapłanom podczas Mszy Świętych i nabożeństw parafialnych.

Chórek "Jutrzenka"
Powstał w 1993 r. z inicjatywy ks. Henryka Kulika MIC. Od 1993 r. jego opiekunem była organistka Barbara Kaczor, później do czerwca 2010 katechetka pani Monika Zielińska, następnie do czerwca 2012 r. p. Ewa Pawlak.
Obecnie opiekunem chórku „Jutrzenka” jest p. Monika Zielińska. 30 osobowa grupa dzieci ubogaca swym radosnym śpiewem liturgię każdej Mszy Świętej niedzielnej o godz. 10.30.
Spotkania odbywają się w piątki o godz. 15.30 w sali świetlicy.

realizacja LM Internet  LM Internet