Matka Boża Bolesna
Główka 21 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Grupy i wspólnoty


Rada Parafialna

Skład Rady Parafialnej zatwierdzony jest przez Kurię Diecezjalną od dnia 20 kwietnia 2009 r. Tworzą parafianie, przedstawiciele poszczególnych miejscowości wybrani w tajnym głosowaniu przez społeczność parafii.
Głównym celem rady jest:
świadczenie pomocy proboszczowi w organizowaniu życia duszpasterskiego w parafii;
wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego i apostolstwa;
pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno - moralnego różnych środowisk;
budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

Radę  Parafialną tworzą:

Bultrowicz Bożena
Chmielewski Adam
Dębińska Emilia
Dryjański Włodzimierz
Kantarowski Marek
Malak Jerzy
Matczak Tomasz
Szafrańska Wanda
Wieczorek Marian
Nowinowski Marcin - przedstawiciel ministrantów

Katecheci

Żaneta Andebur
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Anielewie. W każdą niedzielę głosi katechezę dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.  

Monika Zielińska
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym. W każdą niedzielę głosi katechezę dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Marcin Szkudlarek
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Helenowie.


Organiści

Barbara Kaczor
Ukończyła Diecezjalne Studium Organistowskie im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku. W Licheniu pracuje od 1 sierpnia 1992 roku. Od 1993 r. prowadziła chórek "Jutrzenka", który powstał z inicjatywy śp. ks. Henryka Kulika MIC. Nagrała liczne kasety magnetofonowe oraz płyty CD.

Jacek Hyżny

Michał Jagodziński

Ruch Duchowości Małżeństw „Equipes Notre –Dame”
www.end.org.pl.
Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Renata i Henryk Grajek oraz Edyta i Ryszard Budkiewiczowie. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.
Członkowie spotykają się raz w miesiącu w grupie od 4 do 7 małżeństw. 
Nad formacją duchową ekip czuwa ks. Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

Małżonkowie przyjmując kartę "Equipes Notre-Dame" zaproszeni do:
Regularnego czytania Pisma Świętego,
Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe - rodzinnej),
Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje otwarte dla wszystkich małżeństw).
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/

Wspólnota parafialna "Ekipa dla Jezusa" 

Duszpasterz wspólnoty: proboszcz ks. Rafał Krauze MIC

Chór parafialny "Virtus Dei"
Chór męski pod dyrekcją początkowo organisty Barbary Kaczor, później organisty Jarosława Adamiaka powstał z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Kosiorowskiego MIC w 2000 r. Tworzyli go mężczyźni z parafii licheńskiej. Obecnie jest to chór mieszany pod dyrekcją Czesława Fiałkowskiego - muzyka i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Koninie. Chór zapewnia oprawę muzyczną podczas uroczystości parafialnych i sanktuaryjnych. W repertuarze chóru znajdują się między innymi śpiewy gregoriańskie, pozycje dawnej muzyki polskiej, a także utwory współczesnych kompozytorów muzyki liturgicznej. Spotkania chóru odbywają się w środy o godz. 18.00 w sali nad jeziorem.

Koła Różańcowe dorosłych
Członkowie Kół Różańcowych łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła, poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Ministranci
Opiekunem ministrantów jest proboszcz ks. Rafał Krauze MIC. Służba liturgiczna ołtarza (ministranci) służy Bogu i kapłanom podczas Mszy Świętych i nabożeństw parafialnych.


 

realizacja LM Internet  LM Internet