Matka Boża Bolesna
Główka 20 Bazylika za kłosem schowana :)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Z Maryją przyjmujemy dar Eucharystii
Rekolekcje maryjne
Centrum Formacji Maryjnej
Licheń 2020

 

"Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6,59)


    „Z Maryją” – słowa te oddają styl prowadzonych od 1997 roku rekolekcji w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu. Inspiracja osobą Maryi w życiu chrześcijańskim jest motywem przewodnim wszystkich spotkań rekolekcyjnych. Ich różnorodna tematyka każdego roku wpisuje się w aktualny program duszpasterski Kościoła w Polsce. W tym roku skupia się wokół tematu Eucharystii jako wielkiej tajemnicy wiary. Wprowadzi nas w nią Maryja, Niewiasta Eucharystii. Z nią przyjmiemy dar Eucharystii - Jezusa, Słowo Wcielone, którego najszlachetniejszym tabernakulum stała się Maryja.

Rekolekcje maryjne dla organizatorów i przewodników pielgrzymek
Eucharystia daje życie
27-29 marca - rekolekcje odwołane

Eucharystyczne rekolekcje maryjne
Msza Święta z Maryją
8-10 maja -rekolekcje od
wołane
5-7 czerwca - rekolekcje odwołane
7-9 sierpnia

Rekolekcje o budowaniu relacji z ludźmi
Być dla innych jak Maryja
22-24 maja - rekolekcje odwołane

Rekolekcje maryjne
Jak Maryja słuchamy Słowa Bożego
29-31 maja - rekolekcje odwołane

Rekolekcje eucharystyczne
Z Maryją adorujemy Chrystusa
12-14 czerwca - rekolekcje odwołane

Z Maryją na peryferiach świata
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem (Łk 1,39)
26-28 czerwca - rekolekcje odwołane

Rekolekcje maryjne
Maryja Uczennica Słowa
3-5 lipca

Rekolekcje maryjne dla małżeństw i związków nieskaramentalnych
Eucharystia źródłem miłości
31 lipca - 2 sierpnia

Rekolekcje różańcowe

Z Maryją uczymy się przebywania z Jezusem
25-27 września

Różaniec szkołą duchowości eucharystycznej
2-4 października

Maryją Mistrzynią kontemplacji i adoracji
9-11 października


Informacje organizacyjne

• Rekolekcje prowadzi ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz Licheńskiego Sanktuarium i dyrektor Centrum Formacji Maryjnej.
• W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy. Warunkiem uczestnictwa jest szczere pragnienie odnowy swego życia.
• Rekolekcje odbywają się w Domu Pielgrzyma „Arka” (znajduje się w pobliżu Bazyliki). Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić się do recepcji „Arki”.
• Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem rekolekcji (w wyjątkowych sytuacjach później). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
• W rekolekcjach mogą uczestniczyć zorganizowane grupy (np. wspólnoty i grupy przyparafialne lub grupy przyjaciół i znajomych). W takim przypadku należy dokonać wstępnego zgłoszenia 3-4 miesiące przed terminem.
• Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 pierwszego dnia i kończą o 13.00 dnia ostatniego.
• Koszt udziału w rekolekcjach jednej osoby wynosi 180 zł. Opłata obejmuje zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych (z łazienką) oraz wyżywienie.
• Jest możliwość zakwaterowania w pokojach 1-, 2- lub 3-osobowych (ograniczona liczba). Wtedy koszt ogólny udziału jednej osoby w rekolekcjach wynosi:
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym: 270 zł
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym: 230 zł
- zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym: 204 zł    
• Płatność za rekolekcje należy zrealizować w recepcji Domu Pielgrzyma „Arka”.

Szczegółowe informacje i rezerwacja

Centrum Formacji Maryjnej
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń
tel. (+48) 667 877 788
(w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku)
e-mail: rekolekcje@maryja.pl
ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 listopada 2020
Środa
Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30,12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa:
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec: 16.30


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

realizacja LM Internet  LM Internet