Matka Boża Bolesna
s
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Listopad

28.11.2010 r.
Dziś Pierwsza Niedziela Adwentu, w Kościele rozpoczął się Nowy Rok Liturgiczny. Okres adwentu jest czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, oraz czasem przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Przez okres adwentu Msza św. Roratnia będzie odprawiana w kościele parafialnym w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00, natomiast w pozostałe dni o godz. 7.00. Podczas rorat będzie wystawiony kosz przed ołtarzem, gdzie dzieci będą mogły składać swoje ulubione zabawki którymi chcą się podzielić z dziećmi z uboższych rodzin. Dziś także  został ogłoszony  dla dzieci konkurs na najładniejszy roratni lampion.

27.11.2010 r.
Dziś w godzinach porannych rozpoczął się Zjazd Ministrantów z Diecezji Włocławskiej uczestniczyło w nim 92 młodych ludzi w tym 15 z licheńskiej parafii. Pierwszym punktem było nawiedzenie  kościoła p.w. Dziesięciu Cnót Ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny, w lesie grąblińskim u sióstr Anuncjatek.  Nastepnie w bazylice Licheńckiej przed cudownum obrazem odbyło się uroczyste zawierzenie Matce Bożej. Przed południem uczestnicy zjazdu mogli zwiedzić muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego i wieżę bazyliki. O godz. 12.00 pod przewodnictwem opiekuna ministrantów w Licheniu Starym ks. Waldemara Kowalskiego odbyło się Nabożeństwo Pokutne. Centralnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia o godz. 12.30 sprawowana przez dziekana naszego dekanatu ks. Henryka Włoczewskiego z homilią wygłoszoną przez ks. Kowalskiego. Zjazd zakończył się wspólnym obiadem o godz. 13.30

Bazylice licheńskiej o  godz. 17.30, w łączności z Ojcem Świętym,  obyło się Nabożeństwo Różańcowe w intencji „ Życia poczętego”. Kolejne dziesiątki Różańca prowadziła młodzież i koła różańcowe z parafii.
W tej samej intencji, o godzinie 18.00  miała miejsce Eucharystia pod przewodnictwem Prowincjała
Zgromadzenia Księzy Marianów ks. Pawła Naumowicza, w koncelebrze z kustoszem sanktuarium ks. Witoldem Gumiennym i ks. Piotrem Kieniewicz który sprawował Mszę św. polecając Bożej Opatrzności osoby ,które miały rozpocząć posługę w nowo otwartej, w Sanktuarium Licheńskim, poradni Naprotechnologii.
 W darze ołtarz 48 osób z parafii złożyło deklaracje „ Duchowej adopcji dziecka poczętego”.

26.11 - 28.11.2010 r.
Z inicjatywy księdza wikariusza Waldemara Kowalskiego MIC  dla młodzieży z naszej parafii odbył się „ Kurs Filp” . Prowadziła go wspólnota „ Nowej Ewangelizacji”.
W weekendowych spotkaniach wzięło udział 25 osób w wieku od 14 do 17 lat. Młodzi ludzie podczas rekolekcji, mięli możliwość: rozważać  Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, pogłębić swą relacji z Panem Bogiem, wysłuchać katechez i świadectw wiary.
Najważniejszym punktem programu każdego dnia była wspólna Eucharystia.
W programie rekolekcji nie zabrałokło radosnych akcentów takich jak przykładowy taniec na chwałę Pana.

22-27.11.2010 r.
W dniach 22-27 listopada 2010 roku w
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w domu pielgrzyma „Arka” odbywała się I część Kapituły Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. W kapitule wzięło udział 34 członków z urzędu (przełożeni domów zakonnych, członkowie zarządu prowincjalnego, ekonom i sekretarz prowincji, magister nowicjatu i rektor seminarium) oraz 35 wybranych delegatów. Na kapitułę prowincjalną przyjechali przedstawiciele wszystkich domów zakonnych Zgromadzenia Księży Marianów w Polce oraz z domów Prowincji Polskiej leżących poza granicami naszego kraju czyli z Niemiec, Czech, Słowacji, Białorusi, Anglii i Kazachstanu. Głównymi kwestiami, jakie zostały poruszone i nad którymi toczyła się dyskusja w trakcie posiedzeń, były: określenie celów  duszpasterskich zarówno całej Prowincji, jak i poszczególnych domów, określenie stanu personalnego i materialnego Prowincji. W trakcie kapituły zostali także wybrani delegaci, którzy udadzą się na kapitułę generalną do Rzymu, gdzie będzie wybierany nowy generał i zarząd generalny zgromadzenia. Delegatami Polskiej Prowincji zostali: ks. Janusz Kumala, ks. Kazimierz Pek, ks. Antoni Skwierczyński, ks. Grzegorz Deryngowski i  ks. Michał Kozak. Prowincja Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księzy Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP prowadzi szereg dzieł apostolskich - domy rekolekcyjne, hospicja, Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, wydawnictwo. Księża Marianie pracują także jako misjonarze w placówkach znajdujących się m. in. w Rwandzie, Kazachstanie, Brazylii czy na Filipinach. Aktualnie Prowincja Polska Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny liczy  256 członków,  z czego 193 rezyduje na terytorium Polski.

22.11.2010 r.

W uroczystość św. Cecylii patronki śpiewu i muzyki chórek dziecięcy „Jutrzenka” , prowadzony przez katechetkę panią Ewę Pawlak , o godzinie 15.00  w kościele  św. Doroty, spotkał się na wspólnej modlitwie  pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Kosiorowskiego w by następnie  uczestniczyć  agapie z okazji uroczystości swojej patronki.

21.11.2010 r.

Uroczystość Chrystusa Króla. W dzisiejszą niedzielę w o godz. 15.00 w kościele parafialnym, w  patronalne  święto służby liturgicznej, odbyła się Msz św. w intencji ministrantów. Po Eucharystii ks. wikariusz, opiekun ministrantów, zaprosił służbę liturgiczna wraz z rodzicami na wspólną agape. Podobnie jak w ubiegłych latach uczestnicy zostali zobligowani do zabrania z domu kawałka ciasta, by w ten sposób każdy miał swój wkład w wspólnym świętowaniu.  Podczas spotkania, ku radości uczestników, odbyło się kilka rodzinnych konkursów, takich jak przeciąganie liny, podawanie balonika, zabawa z piłką i przenoszenie jaka na łyżeczce. Wszystkie  konkursy  oglądający nagrodzili salwą śmiechu i gromkimi brawami , a organizator imprezy ks. Waldemar Kowalski , zwycięzcom w dowód uznania ofiarowywał słodki upominek.  Bardzo ważnym elementem spotkania były nagrody dla najgorliwszych ministrantów.
 
19.11.2010 r.
Uczniowie  z naszej parafii, ze Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Trzcińskiego w Helenowie Drugim odwiedzili muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym.    Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły  elementy oręża rycerskiego oraz szlacheckie pasy kontuszowe z XVIII wieku . Dużym powodzeniem cieszył się także dotykowy panel multimedialny, dzięki któremu można było się zapoznać ze skanami starodruków znajdujących się w muzeum, m.in. bibliami Jakuba Wujka, Leopolity oraz Brzeską, datowanymi na XVI wiek. Dzieci z uwagą słuchały opowiadań pani przewodnik, która w obrazowy sposób przedstawiała historię poszczególnych eksponatów.
Do odwiedzenia  muzeum zachęcił uczniów ks. Waldemar Kowalski, wikariusz parafii św. Doroty w Licheniu Starym, a zarazem katecheta w tejże szkole.

12-14.11.201 r.
Tradycyjnie już, w jeden z listopadowych weekendów, po raz kolejny odbył się w Licheniu Zjazd Ministrantów z mariańskich parafii. W tym roku do sanktuarium przyjechało blisko 300 ministrantów z 13 parafii, w tym przedstawiciele ministrantów z parafii licheńskiej.
Spotkanie rozpoczęło się zakwaterowaniem w Domu Pielgrzyma Arka oraz wieczorną Eucharystią w Bazylice, której przewodniczył ks. Łukasz Wiśniewski MIC opiekun ministrantów ze Skórca. Grupa ta wystawiła, podobnie jak w poprzednim roku, największa liczbę, około 70, młodych ludzi. Podczas Eucharystii x. Roman Frąckowiak MIC oraz x. Zbigniew Borkowski MIC – duszpasterze powołań i zarazem organizatorzy zjazdu przywitali wszystkie grupy wraz z ich opiekunami i duszpasterzami. Po skończonej liturgii wraz  biało – czerwonymi flagami i zniczami grupy udały się pod pomnik Matki Polski, gdzie modlono się za Ojczyznę oraz za zmarłych poległych w jej obronie.

Każdego roku ministranci przygotowują prezentację tematyczną, temat tegorocznej brzmiał „Ministrant czy tylko przy ołtarzu?”. Wszystkie grupy w ciekawy sposób przekonywały, że ministrantura nie kończy się z chwilą odejścia od ołtarza. W oczach Jury największe jednak uznanie zdobyła grupa  ze Skórca i to właśnie oni otrzymali największą liczbę punktów za prezentację.
W piątkowe popołudnie uczestnicy zjazdu udali się do Grąblina, miejsca gdzie Maryja objawiła się Mikołajowi Sikatce, by tam wziąć udział w Drodze Krzyżowej. Następnie nawiedzili nowo wybudowany w Grąblinie kościoł, gdzie zostali przywitani przez siostry Anuncjatki. Następnie  miała  miejsce Msza Św. pod przewodnictwem ks. Jacka Rygielskiego MIC. Homilię o powołaniu wygłosił ks. Zbyszek Borkowski MIC.  W sobotę przed południem odbył się konkurs wiedzy. Jednym z elementów konkursu  był test znajomości treści dzieła „Mistyczna Świątynia Boga”, bł. o. Stanisława Papczyńskiego oraz jego życiorys. W teście najlepsi okazali się reprezentanci drużyn z Warszawy. 1. miejsce zajął Szymon z Warszawy Pragi, 2. miejsce Dominik z Warszawy Stegny, a 3. miejsce Łukasz – student z Warszawy Marymontu. Po południowej Eucharystii i obiedzie miała miejsce najbardziej emocjonująca część zjazdu – konkurs sprawnościowy oraz rajd. Turniej sprawnościowy jak co roku obfitował w wiele ciekawych konkurencji, jak np. „Dziadek do orzechów”, „wyścig węży”. Po podsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach zwycięska po tej części okazała się Rdzawka. Kolejne punkty tego popołudnia drużyny zdobywały za Rajd po sanktuarium. Oprócz czasu, ważne też było wykonanie poszczególnych zadań podczas Rajdu. Co nie powinno dziwić, specjalistą od Rajdu okazała się drużyna z Lichenia oraz ekipa z warszawskich Stegien.
Wieczorem, w kaplicy miało miejsce nabożeństwo pokutne oraz spowiedź dla uczestników zjazdu. Następnie wszyscy udali się do sali konferencyjnej w Domu Pielgrzyma Arka, gdzie nastąpiło ogłoszenie zwycięzców i wręczenie pucharów. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji tegorocznym zwycięzcą zjazdu ministrantów 2010 została drużyna z Warszawy Marymontu, której opiekunem jest ks. Jacek Rygielski MIC. Warty podkreślenia jest fakt, że wszystkie puchary trafiły do stolicy, gdyż 2. miejsce ze stratą tylko 1 punktu ostatecznie zajęła drużyna z Pragi, a 3. drużyna ze Stegien.  Nasza Licheńska grupa, wśród 13 drużyn, usytuowała się na 6 miejscu. Rajd zakończył się w niedzielę, uroczystą Mszą Św. w Bazylice licheńskiej, podczas której kazanie wygłosił ks. Walerian Poźniak MIC, który przybliżył pracę  Marianów na Filipinach, gdzie sam posługuje od 2 lat.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 stycznia 2021
Czwartek
Oto lud wierny, szukający Boga

Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hbr 10, 19-25
Psalm responsoryjny: Ps 24
Ewangelia: Mk 4, 21-25
realizacja LM Internet  LM Internet