Matka Boża Bolesna
Główka28 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rocznica ogłoszenia powstania kościuszkowskiego

225 lat temu, 24 marca 1794 roku, na Rynku Głównym w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania narodowego, znanego jako insurekcja kościuszkowska.
 
Z podniesioną do góry szablą wypowiedział słowa przysięgi:
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Twego.

Po uroczystej przysiędze, udał się do Ratusza i podpisał Akt powstania obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego. Dokument był zredagowany przez Kościuszkę przy pomocy Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Nawoływał do walki o wolność i niepodległość Ojczyzny  informuje Anita Rossa z Muzeum im. ks. Jarzębowskiego. Jego kopia, poświadczona przez Kaspra Meciszewskiego, komisarza porządkowego województwa krakowskiego, znajduje się w licheńskiej placówce.

Oprócz wspomnianego dokumentu, w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym mamy kilka pamiątek związanych z powstaniem kościuszkowskim i z samym Tadeuszem Kościuszko m.in. kilka jego autografów, portret Tadeusza Kościuszki wykonany w Anglii przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, a także pierwsze polskie pieniądze papierowe. Jak podkreśla Rossa, pierwsze polskie banknoty pojawiły się właśnie w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

Powstanie Kościuszkowskie trwało od 24 marca do 16 listopada 1794 r. i objęło swoim zasięgiem większość dzielnic ówczesnego państwa polskiego. Najważniejsze wydarzenia, które miały kluczowe znaczenie to: wygrana bitwa pod Racławicami (4.04), ogłoszenie tzw. Uniwersału Połanieckiego (7.05), przegrana bitwa pod Maciejowicami (10.10) i rozwiązanie wojsk pod Radoszycami (16.11). Choć Tadeuszowi Kościuszce udało się zgromadzić 150 tys. rekrutów, insurekcja musiała ponieść klęskę – dodaje pani Rossa – byli oni słabo uzbrojeni, niewprawieni w walce, często z kosami, siekierami. Siły Rosji i Prus walczące z powstańcami liczyły łącznie około 120 tys. żołnierzy, należących do regularnych jednostek, dobrze wyszkolonych i uzbrojonych. Ponadto zaborcy mogli w razie czego wysłać w bój znacznie większe siły.

Muzeum ks. Józefa Jarzębowskiego MIC w Licheniu Starym jest kontynuacją utworzonego w 1925 Muzeum przy Zgromadzeniu Księży Marianów na Bielanach w Warszawie, przeniesionego po II wojnie światowej do Fawley Court w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziło działalność od 1953 do 2006. Placówka rozpoczęła swoją działalność w Licheniu, 2 lipca 2010 roku. Mieści się na dwóch piętrach w północnej części bazyliki. Aktualnie otwierane jest dla zwiedzających po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Pielgrzyma (lichen@lichen.pl).


Licheń Stary, 24 marca 2019 r.


 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 grudnia 2019
Czwartek
pierwszy czwartek miesiąca
Błogosławiony, idący od Pana

Siódmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30,12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
Nabożeństwa
kościół górny- Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 26, 1-6
Psalm responsoryjny: Ps 118, 1. 8-9. 19-21. 25-27
Ewangelia: Mt 7, 21. 24-27
realizacja LM Internet  LM Internet