Matka Boża Bolesna
rodzina na Golgocie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rocznica ogłoszenia powstania kościuszkowskiego

225 lat temu, 24 marca 1794 roku, na Rynku Głównym w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania narodowego, znanego jako insurekcja kościuszkowska.
 
Z podniesioną do góry szablą wypowiedział słowa przysięgi:
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Twego.

Po uroczystej przysiędze, udał się do Ratusza i podpisał Akt powstania obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego. Dokument był zredagowany przez Kościuszkę przy pomocy Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Nawoływał do walki o wolność i niepodległość Ojczyzny  informuje Anita Rossa z Muzeum im. ks. Jarzębowskiego. Jego kopia, poświadczona przez Kaspra Meciszewskiego, komisarza porządkowego województwa krakowskiego, znajduje się w licheńskiej placówce.

Oprócz wspomnianego dokumentu, w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym mamy kilka pamiątek związanych z powstaniem kościuszkowskim i z samym Tadeuszem Kościuszko m.in. kilka jego autografów, portret Tadeusza Kościuszki wykonany w Anglii przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, a także pierwsze polskie pieniądze papierowe. Jak podkreśla Rossa, pierwsze polskie banknoty pojawiły się właśnie w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

Powstanie Kościuszkowskie trwało od 24 marca do 16 listopada 1794 r. i objęło swoim zasięgiem większość dzielnic ówczesnego państwa polskiego. Najważniejsze wydarzenia, które miały kluczowe znaczenie to: wygrana bitwa pod Racławicami (4.04), ogłoszenie tzw. Uniwersału Połanieckiego (7.05), przegrana bitwa pod Maciejowicami (10.10) i rozwiązanie wojsk pod Radoszycami (16.11). Choć Tadeuszowi Kościuszce udało się zgromadzić 150 tys. rekrutów, insurekcja musiała ponieść klęskę – dodaje pani Rossa – byli oni słabo uzbrojeni, niewprawieni w walce, często z kosami, siekierami. Siły Rosji i Prus walczące z powstańcami liczyły łącznie około 120 tys. żołnierzy, należących do regularnych jednostek, dobrze wyszkolonych i uzbrojonych. Ponadto zaborcy mogli w razie czego wysłać w bój znacznie większe siły.

Muzeum ks. Józefa Jarzębowskiego MIC w Licheniu Starym jest kontynuacją utworzonego w 1925 Muzeum przy Zgromadzeniu Księży Marianów na Bielanach w Warszawie, przeniesionego po II wojnie światowej do Fawley Court w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziło działalność od 1953 do 2006. Placówka rozpoczęła swoją działalność w Licheniu, 2 lipca 2010 roku. Mieści się na dwóch piętrach w północnej części bazyliki. Aktualnie otwierane jest dla zwiedzających po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Pielgrzyma (lichen@lichen.pl).


Licheń Stary, 24 marca 2019 r.


 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 lipca 2020
Niedziela
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Słowacja w Licheniu. Razem przy Bolesnej Matce

Niedziela z rodziną w Licheniu (12.00-16.30) - odwołane

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Dzień modlitw w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców polskich wsi

20.Ogólnopolska Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników (12-13 lipca)
- odwołana

40.Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7-16lipca) - odwołana

Rekolekcje: Nie zgubić się w świecie (10-12 lipca) - ODWOŁANE

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
7.30 po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 17.00
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 20.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

realizacja LM Internet  LM Internet