SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Chrystus fundamentem – XXII Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

XXII Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyła 8 maja do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Mszy św. o godz. 12 przewodniczył ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz krajowy.

W uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski, oraz 76. rocznicy zakończenia II wojny światowej zgromadzeni w licheńskiej bazylice modlili się w intencji Ojczyzny. Przedstawiciele duszpasterstwa wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z różnych stron Polski powierzali Matce Bożej Licheńskiej indywidualne intencje. Powitał ich ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów.

Mamy specyficzny rodzaj zainteresowania zawodowego, ale sięgamy zawsze po fundament naszego formowania sumień. Często pojawia się pokusa, by wejść w stricte zawodowe sprawy, natomiast zapomina się, że dobrze uformowany człowiek, to początek wszystkiego innego. Św. Stanisław walczył o dobrze ukształtowane sumień króla i podwładnych, to było najważniejsze. Wiąże się to z etyką pracy, miłości i sprawiedliwości społecznej. Jednak musi bazować na głębokiej więzi z Panem Bogiem u podstaw – podkreślił ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz krajowy pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Zwykle członkowie duszpasterstwa przyjeżdżają w kilkutysięcznej grupie, z całej Polski, na dwudniową pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Pandemia nadal uniemożliwia tradycyjne pielgrzymowanie. 

Na zakończenie Eucharystii ks. Grzegorz Krząkała odczytał akt zawierzenia pracowników Matce Bożej Licheńskiej.

We Mszy św. uczestniczyli również alumni III roku Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Reprezentacja Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

– Do Maryi przywozimy swoje troski, ale też podziękowania za cały rok, każde dobro, które otrzymujemy z rąk Matki Bożej i Jej Syna Jezusa Chrystusa.

Podziel się wpisem