SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Żyć sakramentem chrztu – Niedziela Chrztu Pańskiego w licheńskiej bazylice

Wierni zgromadzeni w niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, dziękowali podczas południowej Mszy św. za dar Chrztu Świętego

Św Rodzina139

Sakrament chrztu świętego to objawienie Bożej miłości, które będzie trwało wiecznie. Trzeba żyć tajemnicą chrztu świętego na co dzień... W święto Chrztu Pańskiego trzeba pamiętać, że mimo naszych słabości Bóg nieustannie przychodzi z pocieszeniem i pomocą, byśmy trwali w Jego miłości. Za to chcemy szczególnie dziękować

Wierni zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w niedzielę, która wieńczy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia, dziękowali podczas południowej Mszy św. za dar pierwszego sakramentu przyjętego w życiu. Na pamiątkę chrztu świętego uczestnicy zostali pokropieni wodą święconą i odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

Na początku Eucharystii obecnych w bazylice i łączących się on-line powitał celebrans ks. Janusz Kumala. – „Przyszłość przed nami nieznana, ale wiemy, że zawsze z nami jest Pan Bóg, On jest wierny swojemu przymierzu, które zawarł z każdym z nas w sakramencie chrztu”  –  mówił w homilii ks. Kumala, przypominając scenę z odczytanego fragmentu Ewangelii św. Marka. Chrystus przyszedł nad Jordan i przyjął chrzest od św. Jana. – „Bezgrzeszny solidaryzuje się z grzesznikami. W ten sposób Chrystus jest obecny w naszym życiu, nie odrzuca nas, nie krytykuje i nie wypomina. Jest blisko i jednoczy się z nami po to, byśmy odczuli Jego miłość. Chce oczyścić nas z grzechów, ze zła i przemienić” – komentował kustosz licheńskiego sanktuarium. Podkreślił, że Bóg jest nieskończenie hojny w przebaczaniu, bo nawet jeśli człowiek wyrzeknie się Go, to On  nigdy nie odwróci się od człowieka, ale zawsze będzie go szukał i wychodził naprzeciw, jak miłosierny ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym.

Zauważył również, że ze Słowa Bożego wyłania się obraz otwartego nieba, czyli objawienia Bożej miłości przez zdanie: „Ty jesteś moim synem umiłowanym”. – „Te słowa usłyszeliśmy podczas chrztu świętego, słyszeli je rodzice i cały Kościół. To objawienie Bożej miłości, które będzie trwało wiecznie. Wreszcie te słowa wypełnią się w niebie” – przyznał ks. Janusz Kumala i zaznaczył, że przez chrzest święty zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, co obliguje wierzących do miłości do drugiego człowieka, dbanie o tę wspólnotę.

Po dziękczynieniu za sakrament chrztu świętego kustosz licheńskiego sanktuarium zachęcał, by ogarnąć wdzięczną modlitwą kapłana, który udzielił pierwszego sakramentu oraz naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy przekazali nam wiarę i w niej wychowywali.

10 stycznia przypadła również 12. rocznica powstania Licheńskiego Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego. Wszystkim darczyńcom, którzy wspierają hospicjum składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Podziel się wpisem