Matka Boża Bolesna
Główka23 Sanktuarium panorama jesień
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Golgota

Historia budowy

W centralnej części Sanktuarium wznosi się, wysoka

na 25 m, kamienna góra. To wybudowane z betonu i kamieni wzniesienie to Golgota, mająca labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana.

Góra powstała jako dzieło pokuty i przebłagania. Golgota jest wynagrodzeniem Panu Jezusowi za świętokradztwo dokonane przez Bertę Bauer i za świętokradztwo dokonane polskimi rękoma w czasach, kiedy wyrzucano krzyże ze szkół, urzędów, wojska, a nawet szpitali.  Budowa rozpoczęła się w kwietniu 1974 r., trwała około 10 lat.

Kopalnia węgla brunatnego podarowała ogromne głazy. Całość uzupełniają małe górskie kamienie, bryły kolorowego szkła hutniczego oraz kamyczki z Ziemi Świętej. Ale Golgota to nie tylko kamienie. Masywną bryłę okalają przeróżne krzewy oraz pnącza.

Na trasie wiodącej od podnóża Golgoty aż na jej szczyt rozmieszczone są stacje Drogi krzyżowej. Obok nich znajdują się liczne groty i kaplice.

Pierwsza grota to Ogrójec. W skalnym zagłębieniu ukazany jest Jezus. Jest to scena z nocy przed męką. Unoszący się anioł, podaje Jezusowi kielich. W głębi znajdują się postacie trzech uczniów czuwających z Panem w tę noc. Widok ten przypomina nam, że życie ludzkie ma swoje momenty krytyczne, godziny zmęczenia, rozczarowania, wątpliwości. Chwile ciemności i chwile wyboru. Nie ominęły one także Syna Człowieczego. Scena z Ogrójca ujmuje to wyraźnie i jasno: Chrystus całą siłą swej woli, pocąc się aż do krwi, zawierza Ojcu, chce wypełnić Jego wolę.

Następna na szlaku jest grota biczowania. Można ujrzeć w niej Pana Jezusa, który stoi przy kamiennym słupie z koroną cierniową na głowie, prawie całkiem obnażony, a oprawcy Go biczują. Po ciele Pana Jezusa spływa krew. Grota biczowania poprzez tabliczki umieszczone na ścianach przypomina o konieczności pokuty za grzechy pijaństwa, narkomanii, i palenia tytoniu.

Na Golgocie nie mogło zabraknąć groty objawień licheńskich. Choć Maryja w  Licheniu objawiła się ponad półtora wieku temu, objawienia nadal mają swój głęboki sens religijny. Zawierają one apel o nawrócenie serc, modlitwę różańcową, o zaniechanie pijaństwa, przestrzeganie Dekalogu. Zawierają też obietnicę przychylności Boga, jeśli ludzie się nawrócą.

Za grotą objawień licheńskich znajduje się kaplica
dzieci nienarodzonych. W kaplicy w bardzo realistyczny sposób przedstawiono rozpacz rodziców, którzy popełnili grzech aborcji – zapłakani stoją nad trumienką dziecka.

Kolejną jest kaplica poświecona pamięci kapłanów.
Upamiętnia ona księży, którzy pracowali w Licheniu. Tu dnia 28 czerwca 1997 r. przeniesiono ich doczesne szczątki z krypty pod kościołem.

Blisko siebie znajdują się grota pokutującej
magdaleny (św. Magdalena nawróciła się za sprawą Pana Jezusa, a w późniejszym czasie była świadkiem zmartwychwstania Chrystusa) oraz jaskinia zdrady- na ścianie przedstawiona jest scena, kiedy Judasz całuje Pana Jezusa- był to pocałunek zdrady. Przypomina to, że wielu ludzi zdradza w godzinie próby. W jaskini także umieszczone są napisy, opisujące różne rodzaje zdrady.

Kawałek dalej usytuowana jest jaskinia sądu, w której można zobaczyć
kompozycję rzeźb przedstawiających sąd Boga nad człowiekiem. W skład kompozycji wchodzą:
rzeźba  Chrystusa Króla
postać na kolanach z workiem uczynków na plecach
anioł z wagą i mieczem.

Na szczycie Golgoty znajduje się krzyż z figurą Pana Jezusa. Po Jego lewej stronie stoi Maryja, a po prawej św. Jan. Figury te nawiązują do sceny z Ewangelii św. Jana, gdy umierający Chrystus dał Maryi Jana za syna (a wraz  z nim nas wszystkich za synów i córki), a Janowi Maryję za Matkę (J 19, 26-27). Ze szczytu Golgoty rozpościera się piękny widok, m.in. na bazylikę Matki Bożej Licheńskiej, wieże kościołów św. Doroty i Matki Bożej Częstochowskiej, Centrum Pomocy Rodzinie czy apartamenty papieskie.

Schodząc ze szczytu Golgoty przechodzimy przez grotę kryształową, w której umieszczony jest symboliczny grób Pana Jezusa.

Niezbyt dużą, jednak bardzo wymowną, jest grota zaparcia się Piotra. Przypomina, że Piotr nazywany przez Jezusa „skałą”, trzykrotnie się Go zaparł.

Na samym końcu znajduje się grota Wniebowzięcia Matki Bożej. Można powiedzieć, że jest ona najpiękniejszą grotą na Golgocie. Ściany zostały wyłożone z kolorowych brył szkła. Grupa rzeźb, sięgająca wysokości 6 metrów, przedstawia Matkę Bożą unoszoną przez anioły do nieba. Na górze na Maryję czeka Święta Trójca.

Idąc w przeciwnym kierunku od Groty Wniebowzięcia Matki Bożej, natkniemy się na schody pokutne. Schody te można przejść jedynie klęcząc, a kierunek prowadzi do góry. Schody te są symbolem zachęcającym nas, abyśmy szli przez życie z cierpiącym Chrystusem, w górę ku światłu.

Schodząc z Golgoty mijamy kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego. Za nią znajdują się figury Pana Jezusa oraz Tomasza. Tomasz był przekonany, że Pan Jezus nie żyje. Dopiero gdy dotknął przebity bok Chrystusa, uwierzył że Pan Jezus zmartwychwstał.

Idąc w górę po schodach wchodzimy do wnętrza kaplicy Ostrobramskiej. Budowę tej kaplicy rozpoczęto wiosną 1989 r. W ołtarzu znajduje się kopia obrazu Madonny z Wilna. Na bocznych ścianach umieszczone są dwa ogromne obrazy pędzla Jana Molgi: Chrzest Litwy i Unia Lubelska.

Kamienna góra to nie wyzwanie dla miłośników górskich wspinaczek czy krytyków sztuki. Nie należy oceniać jej pod względem artystycznej spójności. Powstała po to, by przekazać prawdę o grzechu, odkupieniu, o zdradzie i miłości.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Bazylika
Msze Święte 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego sanktuarium

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Różaniec 18.00
Apel Maryjny 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Nabożeństwa
Nieszpory za zmarłych z wypominkami – po wieczornej mszy

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet