Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Budowa bazyliki

Największa świątynia w Polsce, znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, powstała w latach 1994 - 2004.
Inicjatorem budowy był ks. Eugeniusz Makulski MIC. Świątynię zaprojektowała architekt Barbara Bielecka z Gdyni wraz z zespołem. Zbudowały ją firmy polskie z  Budimexem S.A. na czele (generalny wykonawca robót budowlanych).

Świątynia w Licheniu, porównywalna z największymi budowlami sakralnymi świata, istnieje dzięki ofiarności pielgrzymów. Nie było bogatych sponsorów ani dotacji rządowych. Cudzoziemcy odwiedzający Licheń są zdziwieni, że możliwe było wzniesienie tak pięknego obiektu wyłącznie z ofiar zwykłych ludzi.
Fenomen Lichenia mieści się w tym, co najtrafniej ujął śp. biskup Roman Andrzejewski: Warto pielgrzymować do Lichenia, aby przekonać się, że można zbudować ze składek wiernych w latach kryzysu piękny Dom Pański, że stać nas na sukces, że nie jesteśmy narodem nieudaczników, ale narodem zdolnym do osiągnięć.

W marcu 2000 r. Episkopat Polski zadecydował, że świątynia ta, jako jedna z trzech (obok kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach i Opatrzności Bożej - w Wilanowie) będzie wotum Kościoła Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa.

Budowa świątyni dała zatrudnienie i świetną praktykę zawodową
w różnych branżach tysiącom Polaków  i wielu firmom. Umożliwiła rozwój myśli technicznej i naukowej, a także rozwój sztuki sakralnej w Polsce.

W książce „Opowieści Księdza Kustosza" czytamy o tym, co zainspirowało ks. Makulskiego MIC do budowy nowej, tak wielkiej świątyni: (...) jadąc do Lichenia na stałe, miałem wewnętrzną wizję pięknego Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, miasteczko, piękny kościół, liczne wieże.

Coraz liczniej przybywający do Lichenia pielgrzymi, zbyt mały kościół św. Doroty, ogromna wiara, odwaga, miłość do Matki Bożej, wytrwałość w dążeniach sprawiły, że wielkie pragnienie zostało urzeczywistnione.

Po wykupieniu ziemi pod budowę kościoła ks. Eugeniusz Makulski MIC rozpisał konkurs wśród architektów, ale jak sam określił - nadesłane projekty były "pseudonowoczesne". Pragnął, aby świątynia trzeciego tysiąclecia była hołdem wobec przeszłości, a jednocześnie przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Miała scalać dotychczasowe tradycje z przełomu 2000 lat i nowoczesne rozwiązania XXI wieku.

15 kwietnia 1994 r. kompleksowy projekt świątyni, po uzyskaniu koniecznych uzgodnień z organami administracji państwowej oraz Kurii Biskupiej, został zatwierdzony decyzją Urzędu Rejonowego w Koninie.

Dnia 1 maja 1994 r. ks. Jan Rokosz MIC - prowincjał zakonu marianów - potwierdził zgodę na prowadzenie przez ks. Eugeniusza Makulskiego MIC budowy świątyni.

Następnego dnia została podpisana umowa z generalnym wykonawcą - Budimexem S.A. w Warszawie.
Ks. Eugeniusz Makulski w artykule "Początki nowej świątyni" napisał m.in.:
22 czerwca na pustym polu odprawiłem Mszę świętą, poświęciłem narzędzia pracy i tak zwaną "pierwszą łopatą" rozpocząłem kopanie ziemi pod fundamenty.

Był słoneczny, piękny letni dzień. Przybyło wielu pielgrzymów. Z kościoła św. Doroty przed godziną 12 wyszła procesja na miejsce budowy. Ustawiono tam mały ołtarzyk do odprawienia Mszy świętej. Gdy procesja dotarła na miejsce i miała się rozpocząć Msza św. nagle zerwał się silny, huraganowy wiatr. Czarne chmury pokryły niebo. Tumany kurzu wirowały nad placem. Wicher złamał cztery drążki przy chorągwiach procesyjnych, powywracał feretrony, szarpał ołtarzykiem, zawijał dywan, wywracał wazony z kwiatami, gasił świece. Przerażeni ludzie kulili się patrząc co się dzieje.


Wydawało się, że jakieś złe siły postanowiły zdmuchnąć nas
z tego placu i nie dopuścić do rozpoczęcia budowy Bożego Domu. Zakończyła się Msza św., gdzieś znikły chmury, uciekł wiatr. Procesja wracała do kościoła niosąc w rękach połamane drzewce chorągwi i porwane szarfy, zakurzone feretrony. Firma Budimex, która wygrała przetarg, przystąpiła do pracy.

25 maja 1995 r. Prymas Polski Józef Glemp wmurował kamień węgielny przywieziony z Rzymu z grobu św. Piotra. Kamień ten, w grudniu 1994 r., został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Świątynia licheńska powstała w ciągu 10 lat. W ten sposób spełniła się prośba Matki Bożej, aby dla Jej chwały powstał kościół.

12 czerwca 2004 r. w obecności dziesiątków tysięcy pielgrzymów, nowy kościół został poświęcony. W uroczystościach uczestniczyli biskupi, którzy wzięli udział w obradach 328. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Licheniu, biskupi z Białorusi i Ukrainy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz pielgrzymi z całej Polski. Kościół poświęcił nuncjusz apostolski w Polsce - ks. abp Józef Kowalczyk. Zanim tego dokonał, odczytano przysłany na tę okazję telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II.

2 lipca 2005 r. w odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, uroczyście nadano nowemu kościołowi w Licheniu tytuł bazyliki mniejszej. Specjalny dekret w tej sprawie został wydany przez Stolicę Apostolską 25 lutego 2005 roku. Pierwszej uroczystej sumie odpustowej, podczas której kościołowi nadano tytuł bazyliki, przewodniczył metropolita warmiński - abp Edmund Piszcz. Homilię wygłosił biskup łowicki Andrzej Dziuba.

2 lipca 2006 r. przeniesiono Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej z kościoła parafialnego św. Doroty do bazyliki mniejszej w Licheniu. Było to wydarzenie historyczne. Wizerunek Maryi opuścił bowiem na stałe kościół parafialny po prawie 150 latach.

realizacja LM Internet  LM Internet