Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Dokumenty i źródła

- Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti connubi,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/casticonnubi_31121930.html

- Pius XII, Przemówienie Do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych,
29 X 1951,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/przemowienia/polozne_29101951.html

- Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie wspołczesnym. Gaudium et spes,
http://www.kns.gower.pl/vaticanum/gaudium.htm, pt. 46-52

- Paweł VI, Encyklika Humane Vitae,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/humane.html

- Jan Paweł II, Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej Familiaris consortio,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html

- Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_1_27.html

- Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html

- Deklaracja Papieskiej Rady ds. Rodziny w sprawie redukcji embrionów,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_rodziny
/redukcja_embrionow_12072000.html

- Przemówienie Jana Pawła II, Badania biomedyczne w świetle rozumu i wiary,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/provita_24022003.html

- Jan Paweł II, List o godności i powołaniu kobiety Mulieris Dignitatem,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html

- Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, 1994,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html

- List biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu kobiety
i mężczyzny we współczesnym świecie,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/kobieta_31052004.html

- Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się
życia ludzkiego i o godności jego przekazywania – odpowiedzi,
na niektóre aktualne zagadnienia Donum vitae,
http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/dokumenty
kosciola_o_rodzinie/kongregacja_nauki_wiary/donum_vitae_instrukcja_o.html


- Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca
niektórych problemów bioetycznych,
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents
/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html

- Katechizm Kościoła Katolickiego Artykuł siódmy. Sakrament małżeństwa,
punkty 1601-1666,
http://www.katechizm.diecezja.elk.pl/rkkkII-2-3.htm

- Kodeks Prawa Kanonicznego, Tytuł VI Małżeństwo 1055-1165,
http://archidiecezja.lodz.pl/prawo.html

- Kościół a in vitro,
http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x16323/kosciol-a-in-vitro/?print=1

- Kieniewicz Piotr, Moralna ocena in vitro w świetle danych antropologicznych
i medycznych - Radom 11.05.2009,
http://xpk.kienio.com/moralna_ocena_in_vitro.mht

- Kieniewicz Piotr,  Małżeńska etyka seksualna - Lublin 17.03.2010,
http://xpk.kienio.com/malz_et_seks.htm

- Marek Dziewiecki Humanae Vitae czyli miłość i seksualność,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/md_200807-humanae.html

- Budzyńska Natalia, Seks po Bożemu, „Przewodnik katolicki”, 2008, nr 45, s. 24-25,
dostepny w www: www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/pk200845-seks.html

- Lubowicki Kazimierz, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II,
Kraków, Bratni Zew 2007, ISBN 978-83-7485-021-6

- Troska Jerzy, Moralnoć życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego,
Poznań, Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego 1998, ISBN: 83-86360-01-1

- Troska Jerzy, Moralność życia cielesnego, Poznań,
Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego 1999, ISBN: 83-86360-22-4


26 marca 2017
Niedziela

IV Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Laetare


Dzień Modlitw za Więźniów

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych
24-26.03.2017

 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30,10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Błogosławieństwo z nałożeniem rąk
- po Mszy św. o godz. 12.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
Godzinki ku czci Najświętszej
Maryi Panny lub różaniec: 8.00
Gorzkie Żale: 16.15

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
8.00
 
Imieniny obchodzą:
Teodor, Emanuela, Larysa

Okres liturgicznyWielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: różowy
Rok liturgiczny: A
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie:
Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
Psalm responsoryjny:
Ps 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
Drugie Czytanie Ef 5, 8-14
Ewangelia: J 9, 1-41
realizacja LM Internet  LM Internet