Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Modlitwa o poczęcie dziecka

Rozmowa z ks. Robertem Krzywickim MIC
dyrektorem Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Licheniu Starym

Monika Nowaczyk: Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym zaprasza do modlitwy w intencji poczęcia dziecka. Do kogo skierowane jest to zaproszenie?

ks. Robert Krzywicki MIC; dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom UzależnionymKs. Robert Krzywicki MIC: Nasze zaproszenie kierujemy do osób, które borykają się z problemem niemożności poczęcia dziecka oraz wszystkich, którzy chcieliby takie osoby wspomóc. Innymi słowy kierujemy je do tych, którzy potrzebują modlitwy oraz do tych, którzy chcieliby swoją modlitwę w tej intencji ofiarować.

M.N.: W jaki sposób można włączyć się w tę inicjatywę?

R.K.: Zarówno tych którzy potrzebują pomocy jak i tych którzy chcą ją nieść, prosimy o skontaktowanie się z nami na  adres e-mail: zycie@lichen.pl. Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym będzie pośredniczyć pomiędzy tymi, którzy proszą o modlitwę w swojej intencji, a osobami  które chcą wspierać modlitewnie małżeństwa  przeżywające problem niepłodności. Jeżeli małżeństwo wyrazi zgodę, to na stronie internetowej opublikujemy ich imiona oraz imiona tych, którzy wspierają te pary modlitwą. Małżeństwa, które doświadczają niepłodności przeżywają frustracje, brak nadziei. Chcemy zaproponować im, aby oprócz dbałości o swoje zdrowie zadbali także o swój rozwój duchowy. A poprzez modlitwę innych osób chcemy powiedzieć im, że nie zostali sami, że Kościół otacza ich swoją modlitwą.

M.N.: Pary, które nie mogą mieć dzieci czują się gorsze.

R.K.: Niestety, często tak bywa, a dzieje się tak dlatego, że każdy ma potrzebę szczęścia i radości. Jeżeli jednak, mąż modli się za żonę, a żona modli się za męża, oraz kiedy inne osoby modlą się w ich intencji, stanowi to towarzyszenie konkretnej osobie, konkretnemu małżeństwu. Pary te przestają być anonimowe, otwierają się na innych, ich relacje zostają uzdrowione. Kiedy sytuacja jest beznadziejna i małżeństwo nie może wyleczyć się z niepłodności, dzięki temu, że się modlą pogłębiając relację z Panem Bogiem, zaczynają doświadczać, że są prowadzone prze Boga. Często odkrywają, że mogą angażować się i realizować w swoim życiu w inny sposób, na przykład przez adopcję dziecka, wolontariat, czy inną działalność. Nie chcemy zostawiać tych osób samych. Pragniemy pomóc im odkryć wolę Bożą, pomóc rozeznać, co dalej mają zrobić ze swoim życiem. Kontakt z Bogiem, relacja z Nim jest sposobem, aby uleczyć różne sfery życia człowieka, które są zranione. Jest to niewidzialne działanie Boga, które objawia się w tym, że dotyka tych chorych sfer w życiu człowieka, które potrzebują wyleczenia.

M.N.: Jak mają się modlić osoby, które zdecydują się wspierać duchowo małżeństwa?

R.K.: Zaproponujemy im codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańca. Na stronie internetowej będziemy publikować rozważania różańcowe danej tajemnicy i  fragmenty biblijne, które pomogą modlić się w intencji poczęcia dziecka. W każdej chwili będzie można włączyć się w tę akcję modlitewną.

M.N.: O co należy się modlić?

R.K.: Będziemy modlili się m.in.: o dobrego lekarza, o prawidłową diagnozę, środki finansowe potrzebne na leczenie, a w końcu o dobre przygotowanie na przyjęcie dziecka. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że o to trzeba się modlić i należy o tym myśleć. Nasze modlitewne wsparcie jest pokazaniem każdemu człowiekowi, że jest dla Boga ważny, cenny, że Bóg się interesuje zranionymi sferami życia i osobą, która cierpi na niepłodność.

M.N.: Kiedy ta akcja modlitewna się rozpocznie?

R.K.: Rozpoczniemy 25 marca 2011 roku. W ten dzień obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia.  O godzinie 12.00 w bazylice zostanie odprawiona Msza święta, a następnie odmówiona dziesiątka różańca  w intencji poczęcia dziecka.

M.N.: Skąd w ogóle pojawiła się myśl żeby rozpocząć taką akcję?

R.K.: Inspirację znaleźliśmy w Biblii. Niepłodność jest problemem, o którym jest już mowa w Starym Testamencie. Wtedy była ona interpretowana jako znak przekleństwa, znak kary. Niepłodności doświadczyły na przykład: Sara żona Abrahama, Rebeka żona Izaaka, Rahela żona Jakuba, Anna żona Elkany czy Elżbieta żona Zachariasza. Jednocześnie ich mężowie modlili się o to, aby mieć dzieci. Biblia była dla nas inspiracją.  Dostawaliśmy także świadectwa – informacje od osób,  które walczyły z niepłodnością. W walce tej pomogła im modlitwa – pary, które się leczyły doświadczyły obecności Boga. Osoby te zachęcały nas do rozpoczęcia takiej akcji modlitewnej. Chcemy wskazać innym, że walka z niepłodnością to nie tylko medycyna, ważny jest także wzrost duchowy i wsparcie duchowe. Kiedy mówimy  o leczeniu niepłodności nie można zapominać o stronie duchowej, o wzroście duchowym i o modlitwie. Osoby, które wyleczyły się z niepłodności zachęciły  nas, aby innych inspirować do modlitwy.

M.N.: Czy to są osoby, które korzystały z pomocy  Poradni Naprotechnologii w Licheniu?

R.K.:
W Licheniu ta poradnia działa od niedawna. Osoby, które z nami korespondują leczyły się gdzieś indziej i przeszły ten trudny etap życia, ciesząc się teraz posiadaniem dzieci. Kontaktując się z nami dzielą się w ten sposób czymś czym żyją – własnymi doświadczeniami.  Zaświadczają o tym, że wiara pomogła im w leczeniu niepłodności.

M.N.: Czy w walce z problemami zdrowotnymi wystarczy sama modlitwa?

R.K.: Zdecydowanie nie. Wiele osób szuka pomocy, chce się zmierzyć z niepłodnością, ale uważa że problem leży tylko w poczuciu odrzucenia i doświadczeniu kary Bożej. Myślą, że tylko poprzez modlitwę człowiek zostanie wyleczony – to jest jeden biegun tego złego rozumienia. Często myśli się, że wystarczy się pomodlić, nic nie zrobić i człowiek zostanie wyleczony, to często jest płaszczyzna czysto zabobonna. Z drugiej strony dużo osób uważa – i to są też nieporozumienia, że tylko sama medycyna i tylko sama technologia potrafi człowiekowi pomóc. Tutaj musi być działanie dwustronne, to są dwa skrzydła, czyli nauka, ale też i wiara. I my chcemy właśnie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ukazać współdziałanie tych dwóch gałęzi, czyli fachowej medycyny, opieki lekarskiej, badań, profilaktyki, ale jednocześnie i wsparcia duchowego. Jedno nie wyklucza drugiego i jedno wspomaga drugie.

M.N.:
W ostatnim czasie jest dość głośno na temat naprotechnologii w Licheniu.

R.K.:  Tak to prawda, że jest głośno. Niestety bardzo często ci którzy mówią, czy piszą o naprotechnologii nie robią tego rzetelnie. Myślę, że wynika to albo ze zwykłej niewiedzy albo ze złej woli. Podobnie rzecz ma się z poradnią w Licheniu. Na początku grudnia ubiegłego roku poinformowaliśmy, że zaczyna ona swoją działalność. Sześcioro instruktorów i lekarz pomagają małżeństwom borykającym się z problemem niepłodności.
W prasie zaś ukazały się teksty mówiące m.in. o tym, że w Licheniu powstała klinika naprotechnologii, czy też poradni erotyki katolickiej. I jedno i drugie jest nieprawdą. Podobnie rzecz się ma z odpłatnością. Próbuje się insynuować, że naprotechnologia ma być źródłem dochodów dla Sanktuarium. Prawda zaś jest taka, że instruktorzy i lekarz przygotowując się do pracy musieli udać się do Stanów Zjednoczonych i wziąć udział w specjalnym kursie. W najbliższym czasie udadzą się tam ponownie, aby podnieść swoje kwalifikacje. To wszystko oczywiście wiąże się z dość dużymi kosztami. Dlatego też osobom, które korzystają z ich pomocy mówimy, że spotkanie z instruktorem kosztuje 100 złotych, a z lekarzem 150 złotych. Pieniądze te chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój naprotechnologii. Zaznaczamy jednak, że jeżeli kogoś nie stać na taki wydatek, to istnieje możliwość zniżki lub odbycia spotkania za darmo. Chcemy, aby uzyskanie pomocy nie było uzależnione od możliwości finansowych.

M.N: Wspomniał ksiądz, że często ci, którzy mówią czy piszą o naprotechnologii nie robią tego rzetelnie. Proszę w takim razie powiedzieć czym zajmuje się naprotechnologia?

R.K.: Najkrócej mówiąc Kościół proponuje naprotechnologię małżeństwom, które mają trudności z poczęciem dziecka. Jest to metoda, która szanuje godność małżonków, godność aktu małżeńskiego, godność dziecka i każde rodzące się życie. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Sanktuarium.

M.N: Bardzo dziękuję za rozmowę.

realizacja LM Internet  LM Internet