Matka Boża Bolesna
Główka 12 wieże zza drzew
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

151. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


151. lat mija od wybuchu Powstania Styczniowego, jednego z najbardziej krwawych zrywów narodowo-wyzwoleńczych narodu polskiego.

22 stycznia 1863 Polacy powstali zbrojnie przeciw Imperium Rosyjskiemu. Tymczasowy Rząd Narodowy wystosował manifest, w którym wzywał wszystkich mieszkańców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Polaków, Litwinów, Rusinów i Żydów do walki przeciw rosyjskiemu zaborcy. Ten heroiczny zryw podyktowany był narastającym terrorem rosyjskiego zaborcy wobec polskiego narodu. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku.

Było ono polskim powstaniem narodowym, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w trakcie której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.

Jedną z nich była stoczona 8 maja 1863 roku bitwa pod Ignacewem, oddalonym od Lichenia ok. 10 km. Na terenie licheńskiego Sanktuarium, nieopodal kościoła parafialnego pw. św. Doroty, znajduje się obelisk oraz zbiorowa mogiła poległych przed 151. laty powstańców.

Mimo początkowych sukcesów, powstanie zakończyło się klęską. Za podniesienie ręki na Rosyjskie Imperium powstańcy zapłacili wysoką cenękilkadziesiąt tysięcy z nich zostało zabitych w bezpośredniej walce z wrogiem, prawie tysiąc zostało straconych, a ponad 38 tysięcy skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię.

W licheńskim Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajduje się wiele pamiątek i eksponatów związanych z Powstaniem Styczniowym. wśród nich m.in. okulary Romualda Traugutta, który był jednym z dyktatorów powstania, rozkazy i notatki wydawane przez dowódców, fotografie powstańców idących do walki.

W ubiegłym roku, z racji przypadającej okrągłej rocznicy wybuchu powstania, we wspomnianej placówce można było oglądać specjalnie przygotowaną wystawę zatytułowaną „Mówią ludzie roku 1863”. Została ona oparta o zbiory pamiętników, listów, wspomnień oraz innych ocalałych dokumentów, które w trakcie swojego życia zgromadził ks. Józef Jarzębowski, marianin.

Licheń Stary, 22 stycznia 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 marca 2020
sobota
Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Wielki Post z  Maryją "Najświętsza Maryja Panna, Matka pojednania"

Godzina dla Ziemi (18.00-19.00)

Dziś w nocy (z soboty na niedzielę, 28/29 marca) – zmiana czasu z zimowego na letni (wskazówki zegara przesuwa się z godz. 2:00 na 3:00).

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Droga Matki po Mszy świętej o godz. 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Czuwanie modlitewne 24.00 - 6.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C
: Jr 11, 18-20 Ps: Ps 7, 2-3. 9-12
Akl: por. Łk 8, 15 Ew: J 7, 40-53

realizacja LM Internet  LM Internet