Matka Boża Bolesna
Główka42 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Licheńscy parafianie wspominali św.

Pod przewodnictwem ks. Artura Krzyżanowskiego, proboszcza parafii pw. . Jerzego Matulewicza w Koninie-Laskówcu, przeżywano w Licheniu odpust ku czci św. Doroty, dziewicy i męczennicy, patronki parafii.

W trakcie wczorajszej sumy odpustowej o godz. 17.00 wraz z proboszczem, ks. Henrykiem Kulikiem MIC, modlili się licheńscy parafianie, księża marianie z tutejszego domu zakonnego, na czele z przełożonym wspólnoty, ks. Krzysztofem Jędrzejewskim MIC, a także kapłani z konińskich dekanatówdrugiego  oraz trzeciego, m.in. ks. Józef Wysocki, ks. Wojciech Kochański, ks. Maciej Dyoniziak, ks. Henryk Włoczewski oraz ks. Sławomir Kasprzak.  

W homilii wygłoszonej do wiernych ks. Krzyżanowski mówił o wartościach wynikających z naszej wiary. Zwrócił uwagę, jako chrześcijanie winniśmy codziennie mówić o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem.
W swoich rozważaniach odniósł się także do św. Doroty, patronki licheńskiej parafii, mówiąc, „swoim życiem świadczyła o Chrystusie”.  
- „Niech św. Dorota prowadzi nas do swojego Mistrza, Jezusa Chrystusa, a gdy przyjdzie moment, w którym będziemy musieli odliczyć się w niebie, aby nikogo z nas tam nie zabrakło”zakończył kapłan.

Wieczorną liturgię uświetnił chór parafialny „Virtus Dei” pod przewodnictwem pana Czesława FijałkowskiegoNa zakończenie wspólnej Eucharystii, podczas adoracji Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, odmówiono litanię do św. Doroty oraz odśpiewano „Te Deum”.

W okresie zimowym Msze św. w kościele pw. św. Doroty w Licheniu w dzień powszedni odprawiane o godz. 7:00 i 17:00, w niedziele i święta natomiast o godz. 8:30, 10:30 i 17:00.

Według tradycji św. Dorota pochodziła z Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Jej greckie imię „Dorota” oznacza „dar od Boga”. Grób św. Doroty, dziewicy i męczennicy, znajduje się w kościele jej imienia w Rzymie na Trastevere. Liturgiczny obchód ku czci św. Doroty przypada w dniu 6 lutego.
Święta Dorota jest patronką botaników, górników, ogrodników, kwiaciarzy, piwowarów, położnych, młodych małżeństw i matek. W ikonografii chrześcijańskiej przedstawiana jest jako młoda kobieta w królewskim stroju, z diadem lub koroną na głowie i atrybutami: kwiatem róży lub bukietem, wiankiem lub krzewem rosnącym u jej stóp oraz z koszyczkiem z owocami i kwiatami.

Licheń Stary, 07 lutego 2017 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


1 czerwca 2020
Poniedziałek
Tyś wielką chlubą Kościoła świętego

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet