Matka Boża Bolesna
Główka25 orkiestra przed Bazyliką
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ


 

Sanktuarium
 

Młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie w Licheniu

Po raz kolejny do licheńskiego Sanktuarium zawitała młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie. Doroczna pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskiej jest jednym z etapów pracy wychowawczej w oparciu o wartości chrześcijańskie (21-23.10).

Każdego roku w październiku oraz w kwietniu do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przyjeżdża grupa chłopców z województwa opolskiego. oni wychowankami ośrodka dla młodzieży, która popadła w konflikt z prawem. Prawomocnym wyrokiem sądu muszą zamieszkać w ośrodku zamkniętym, zostając pod stałą opieką i nadzorem wychowawców. Ci, chcąc pokazać, że można żyć w zgodzie z prawem, starają się organizować dla nich
wyjazdy w wartościowe miejsca. Jednym z nich jest właśnie Licheń i tutejsze Sanktuarium.  

Chłopcy wraz ze swoimi opiekunami (panami: Tomaszem Komisarzem oraz Arkadiuszem Guzym) w dniach 21-23 października przebywali w Licheniu, gdzie pomagali w porządkowaniu terenu Sanktuarium – w głównej mierze ich praca polegała na grabieniu liści.  W wolnym czasie zwiedzili Sanktuarium oraz bazylikę. Udali się także do lasu grąblińskiego, gdzie Matka Boża objawiła się pasterzowi Mikołajowi Sikatce w XIX wieku. W sobotnie popołudnie spotkał się z nimi ks. Marek Kordaszewski MIC, marianin, który przygotował konferencję poświęconą Słowu Bożemu. Zwracając się do chłopców mówił m.in. o tym, ważne jest, aby towarzyszyło ono im w ich codziennym życiu, aby byli głosicielami Ewangelii w świecie.
- „Możliwość przyjazdu do Lichenia jest dla naszych podopiecznych swego rodzaju nagrodą za dobre zachowanie. Ci, którym udaje się tutaj przybyć, zawsze przyjeżdżają ubogaceni. A dla nas, wychowawców, to świetna okazja aby pokazać im, że mogą żyć w zgodzie z ludźmi i Bogiem”powiedział pan Arkadiusz Guzy.

Młodzi ludzie wraz z opiekunami odwiedzili także pacjentów licheńskiego hospicjum. W ośrodku uczestniczyli we Mszy św. oraz poprowadzili modlitwę różańcową.

Młodzież przyjechała do Lichenia w ramach zajęć resocjalizacyjnych, które dokładnie 12 lat temu zainicjowali wychowawcy z krupskiego ośrodka. A wszystko zaczęło się od zwykłej szkolnej wycieczki do Lichenia, w której uczestniczyli panowie Tomasz Komisarz i Arkadiusz Guzy. Po powrocie do Krupskiego Młyna wpadli na pomysł zorganizowania kolejnego wyjazdu, tym razem nieco dłuższego. I tak ich przygoda z Licheniem trwa nieprzerwanie od ponad dekady. Dwa razy do roku (wiosną i jesienią) przywożą do Sanktuarium grupę chłopaków by poprzez pobyt w bliskości Matki Bożej Licheńskiej pokazać im, że można żyć normalnie - bez kradzieży, rozbojów i bójek. Jak przyznają wychowawcy, gdy spotykają swoich podopiecznych po latach, z pobytu w ośrodku ci najmilej wspominaną kilkudniowy pobyt w Licheniu.
 
Łącznie do Lichenia w miniony weekend przybyło 8 wychowanków i 2 wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie. Pobyt w licheńskim Sanktuarium pielgrzymi z opolszczyzny zakończyli w niedzielę uczestnictwem we Mszy św. przed Cudownym Obrazem o godz. 12:00.  

Licheń Stary, 24 października 2016 r.


16 stycznia 2018
Wtorek

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 Msza św. w intencji Wspólnoty Modlitewnej i ich rodzin     

Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nieszpory za zmarłych 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą: 
Marceli, Włodzimierz, Bernard

Zwykły okres liturgiczny
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: B


CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 16,1-13
Psalm responsoryjny: Ps 89
Ewangelia: Mk 2,23-28

realizacja LM Internet  LM Internet