Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kurs Nowe Życie
 
34 osoby wzięły udział w weekend 15-17.11 w Kursie Nowe Życie, który odbył się w licheńskim Sanktuarium. Na rekolekcje przyjechały całe rodziny wraz z dziećmi, dla których została zapewniona opieka, a także elementy ewangelizacyjne. 
 
 „Kurs Nowe życie to pierwszy Kurs proponowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. To jest dokładnie Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), którą założył José  Prado Flores w Meksyku. Na całym świecie jest tych szkół dwa tysiące w 60 krajach. W samej Polsce jest ich około 70” – wyjaśnił ks. Rafał Krauze MIC  współprowadzący rekolekcje.
 
„Ideą kursu jest przyjąć nowe życie, które Jezus chce nam dać – nawet nie odnowione, On chce nam dać zupełnie nowe życie” – podkreśla marianin. W czasie weekendowych rekolekcji głoszony jest kerygmat, czyli fundamentalna prawda o Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał, kocha nas, wyciąga z grzechu, obdarza Duchem Świętym i prowadzi do wspólnoty.
 
Kurs prowadzą świeccy pod opieką kapłana – w tym przypadku Ekipa dla Jezusa istniejąca od 5 lat przy licheńskiej parafii św. Doroty. Wspólnota głosi metodą aktywizująco-uczestniczącą dając przy tym własne świadectwo wiary.
 „Oparty na doświadczeniu miłości Pana Boga kurs jest skierowany dla tych, którzy poszukują Go, ale także dla tych, którzy idą już za Nim, ale potrzebują odświeżenia, doświadczenia, które umacnia” – opowiada Lidia, jedna z prowadzących kurs – „Z doświadczenia innych wspólnot wiemy, ze też biorą w nim udział księża czy siostry zakonne, którzy chcą pogłębić własną relację z Panem Bogiem.”
 
Ania, która przyjechała z mężem i synem dowiedziała się o Kursie Nowe Życie w czasie jednego z Wieczorów Uwielbienia, które organizowane są w każdy pierwszy wtorek miesiąca w kościele św. Doroty w Licheniu. Uczestniczka usłyszała wtedy, że Jezus ją kocha, co „rozłożyło ją na łopatki” i zdecydowała się wziąć udział w rekolekcjach. „Czułam się w jak w kajdanach, więzach, a im bardziej poddawałam się woli Pana Boga, wchodziłam głębiej, tym bardziej czułam się wolna. Poczułam tu ulgę niesamowitą i wolność” – opisuje swoje przeżycia.
Kurs w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbywa się już po raz szósty. Będzie można wziąć w nim udział również w przyszłym roku, a także w drugiej części zatytułowanej „Emaus”, którą zaplanowano na 21-23.02.2020 r.

Licheń Stary, 17.11.2019 r. 
 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 lutego 2020
Poniedziałek
Okaż mi litość, niech ożyję Panie

Wspomnienie dowolne  Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. Antoniego Leszczewicza,marianina.
W lutym 1943 r. pozostał dobrowolnie z wiernymi skazanymi na śmierć w płomieniach
we wsi Rosica na Białorusi,aby nieść im kapłańską posługę

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 1, 1- 11
Psalm responsoryjny: Ps 119
Ewangelia: Mk 8, 11-13
realizacja LM Internet  LM Internet