Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wspierają płodność w licheńskim sanktuarium

Dziś, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, polski Kościół obchodzi również Dzień Świętości Życia. Czy pamiętacie, że w licheńskim sanktuarium funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”?

Dzień poświęcony afirmacji życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 1995). Dziś mija 25 lat od ogłoszenia tego dokumentu.

„Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zauważyć, jak wielkim złem jest zabijanie dzieci nienarodzonych i eutanazja…” - podkreślał Jan Paweł II.

Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Do odpowiedzialnego rodzicielstwa nawołuje również Papież św. Paweł VI w encyklice Humanae vitae. Dokument ten wpłynął na losy zawodowe dr Thomasa Hilgersa, amerykańskiego ginekologa, który opracował Model Creighton nowoczesny system obserwacji cyklu miesiączkowego oraz NaProTechnologię – gałąź medycyny w dziedzinie rozrodczości.


Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i opiekujący się nim księża marianie troszczą się o życie od poczęcia do naturalnej śmierci. W Licheniu swoją pomoc oferuje Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” będący częścią Fundacji Spem Donare. To miejsce dla pacjentów, którzy chcą dbać o własne zdrowie ginekologiczne oraz rozrodcze, a nadrzędnym celem działalności Ośrodka jest pomoc małżeństwom mającym trudności z poczęciem dziecka oraz utrzymaniem ciąży. NaProTECHNOLOGY® to bezpieczna profilaktyka, która dąży do przywrócenia prawidłowego stanu zdrowia. Leczenie opiera się na indywidualnym podejściu do pary małżeńskiej i jej konkretnej sytuacji. W zależności od potrzeb diagnostyka poszerzana jest o specjalistyczne badania czy leczenie chirurgiczne.
Model Creighton, jako metoda naturalnego planowania rodziny, może być wykorzystywany przez małżeństwa zarówno starające się, jak i odkładające poczęcie w czasie.  Korzystanie z systemu jest możliwe w wielu nietypowych sytuacjach: przy cyklach nieregularnych, po odstawieniu antykoncepcji, po poronieniu, podczas karmienia piersią, w okresie premenopauzy.

Pary objęte są również opieką duchową. Co dwa miesiące sprawowana jest Msza św. w intencji Pacjentów Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”, której przewodniczy ks. Piotr Kieniewicz MIC. Regularnie modlimy się również w intencjach małżeństw, które spodziewają się dziecka.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia obserwacji jest udział w sesji wprowadzającej z instruktorem Modelu Creighton. Rejestracja na spotkania odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 609 528 116.
Wszelkie informacje o działalności Ośrodka dostępne są na stronie  www.fundacja.lichen.pl.

Licheń Stary, 25 marca 2020 r.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


29 września  2020
Wtorek
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

 

168. rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego  do Lichenia (1852)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet