Matka Boża Bolesna
26
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Bohaterowie miłości

We wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 12 czerwca, odbyły się ogólnopolskie uroczystości ku czci 108 męczenników II wojny w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Licheńskie sanktuarium od momentu beatyfikacji męczenników w 1999 r. stało się ogólnopolskim centrum 108 błogosławionych męczenników. Każdego roku gości ks. prał. Tomasza Kaczmarka kapłana diecezji włocławskiej, postulatora sprawy beatyfikacyjnej 108 męczenników II wojny światowej.
12 czerwca podczas południowej Mszy św. ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, powitał kapłanów i pielgrzymów, również łączących się za pośrednictwem internetu. – Chcemy podziękować za przykład wiary męczenników, ale też prosić, byśmy na co dzień potrafili oddawać życie dla Chrystusa, wyznawali naszą wiarę w sposób heroiczny – mówił. Mszę św. koncelebrował również ks. kan. Robert Ogrodnik, prawnuk cioteczny bł. bp. Władysława Gorala, jednego ze 108 męczenników.
 – Ewangelia nie zginęła, a krew męczenników staje się wciąż na nowo posiewem nowego wzrostu Kościoła. XX wiek, który miał być triumfem możliwości człowieka, został naznaczony największą liczbą męczenników w historii Kościoła – podkreślił ks. Kaczmarek. – Gdy spoglądamy bliżej na tę niezwykłą rzeszę heroicznych wyznawców wiary nasuwa się spostrzeżenie, że ich świadectwo dojrzewało i było składane w klimacie żywej duchowości maryjnej – zauważył ksiądz prałat. Stwierdził, że cierpienia są konieczne jako wyrównanie, kiedy deptane są prawa moralne ludzi, aby dobro mogło triumfować. – Oto męczennicy, skarby Kościoła. Swoim przykładem umacniają naszą wiarę, zachęcają, byśmy w imię miłości Bożej podjęli odważnie zmaganie ze złem. Takich świadectw nie można zostawić w niepamięci – zaznaczył postulator sprawy beatyfikacyjnej 108 męczenników.
Po Mszy św. kapłani udali się do kaplicy poświęconej 108 błogosławionych, znajdującej się w dolnej części licheńskiej bazyliki, gdzie została odmówiona modlitwa.
Nie przez przypadek Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, leżące w centrum diecezji włocławskiej, jest ogólnopolskim ośrodkiem kultu 108 męczenników. To właśnie z tej diecezji blisko połowa kapłanów została zamordowana podczas hitlerowskich prześladowań w trakcie II wojny światowej. Także w diecezji włocławskiej, w 1992 roku, z inicjatywy ówczesnego ordynariusza, bpa Henryka Muszyńskiego, rozpoczął się ich proces beatyfikacyjny. Słudzy Boży objęci postępowaniem procesowym pochodzili z 18 diecezji. Było wśród nich 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich. Wśród nich m.in. dwóch kapłanów z mariańskiego zgromadzenia: ks. Jerzy Kaszyra MIC oraz ks. Antoni Leszczewicz MIC.

Licheń Stary, 12 czerwca 2021 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet