Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest szczególnym miejscem, do którego wielu pielgrzymów przyjeżdża właśnie po to, by się spowiadać. Zostawiają swoje bóle i troski u stóp licheńskiej Matki, prosząc Boga o wybaczenie i odpuszczenie grzechów.

Program rekolekcji zawiera rozważania, katechezy i konferencje. Oprócz opieki duchowej każdy z uczestników jest zachęcony do codziennej Eucharystii, medytacji, modlitwy wspólnej i osobistej. Rekolekcje odbywają się w domu rekolekcyjnym na terenie Sanktuarium. Jest to miejsce, gdzie Jan Paweł II w czerwcu 1999 r. spędził dwie noce. Koszt rekolekcji wynosi 200 zł (3 noclegi, codzienne posiłki). Rozpoczynają się w czwartek popołudniu, a kończą niedzielnym obiadem. W celu uzyskania dokładniejszych informacji i zapisania się, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Pielgrzyma.

W czasie Wielkiego Postu, gdy przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy warto odbyć szczerą, dobrą spowiedź. Pomoże ona nam głębiej przeżywać Misterium Paschalne – Śmieć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. O nim przypomina nam każdy Sakrament pokuty i pojednania, do którego przychodzimy z grzechem, który nas zabija, a po odpuszczeniu grzechów odchodzimy pełni nowego życia.  Zgodnie z pięcioma przykazaniami kościelnymi każdy katolik powinien przystąpić choć raz w roku do Komunii Świętej i do spowiedzi, co najlepiej uczynić właśnie w okresie wielkanocnym.
Wiele osób przystępuje do spowiedzi (nie tylko generalnej) bez należytego przygotowania, powierzchownie i bez nawrócenia. Jest to jeden z powodów dla których w 2006 roku rozpoczęto w Sanktuarium rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej. Kustosz Sanktuarium – ks. Wiktor Gumienny MIC wspomina, że często spotykał się z pielgrzymami, którzy chcieli odbyć spowiedź z całego życia, ale nie byli do niej odpowiednio przygotowani.

Na czym polega spowiedź generalna?

Spowiedź generalna jest spowiedzią z całego życia lub dłuższego okresu. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zauważono dobro jakie niesie ona ze sobą. W XIV wieku papież Benedykt XI wydał konstytucję inter cunctas, która pochwala praktykę spowiedzi generalnej.
Tak jak przy każdym Sakramencie pokuty i pojednania w spowiedzi generalnej powinny się znaleźć: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Przygotowując się do spowiedzi z długiego okresu życia należy szczególnie starannie przeprowadzić rachunek sumienia. Ten sakrament nie może stać się rachowaniem z przeszłością lub mechanicznym wyliczaniem grzechów.
Podczas takiego przygotowania penitent wzbudza w sobie szczególnie głęboki żal za grzechy. To doświadczenie uczestnikom rekolekcji daje pełniejsze oczyszczenie wewnętrzne, wolność serca i bardziej intymne zjednoczenie z Bogiem.

Dlaczego i dla kogo?

Spowiedź generalna jest konieczna, gdy ktoś wcześniej przystępował do spowiedzi bez żalu za grzechy czy postanowienia poprawy lub nie wyznawał wszystkich grzechów – świadomie zatajał jakiś grzech ciężki, czyli innymi słowy, gdy tamte spowiedzi były nieważne. Dobrze jest odprawić ją także przed ważnymi wydarzeniami lub podjęciem ważnej decyzji życiowej, np. wstąpieniem do zakonu czy w związek małżeński.
Spowiedź z całego życia jest okazją nie tylko do pojednania z Bogiem i Kościołem, ale także do głębokiego przeżycia Bożego miłosierdzia i uzdrawiającego przebaczenia. Poznajemy wtedy lepiej siebie i mamy większe światło na naszą relację z Bogiem i drugim człowiekiem.
Nie jest  jednak wskazana dla osób, które mają skłonności do skrupułów, nękanych głębokimi lękami i o szczególnej wrażliwości uczuciowej.

14 marca 2011

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


15 października
Wtorek

Wspomnienie obowiązkowe
św. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła

Dzień Dziecka Utraconego

Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Wspólnoty Modlitewnej i ich rodzin
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 18.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec dla dorosłych: po Mszy św. o godz. 17.00


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Jadwiga, Teresa, Brunon
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rz 1, 16-25
Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 2a)
Ewangelia: Łk 11, 37-41
realizacja LM Internet  LM Internet