Matka Boża Bolesna
Główka15 wnętrze Bazyliki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 maja br. o godz. 0.35, w dniu liturgicznego obchodu . O Stanisława Papczyńskiego, Założyciela naszej Wspólnoty zakonnej
w Szpitalu w Koninie, zmarł w 82 roku zycia
śp. KSIĄDZ  EDWARD DIONIZY FLORCZYK
członek Domu Zakonnego w Licheniu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 21 maja 2013 roku, w kościele pw.św. Doroty w Licheniu:
- o godz. 12.00 wyprowadzenie z kaplicy pogrzebowej do kościoła św. Doroty,
- o 12.30 modlitwa różańcowa przy trumnie,
- o 13.00 Msza św. koncelebrowana, a po niej złożenie do grobu na mariańskim cmentarzu w Licheniu.

Zmarłego ks. Edwarda polecamy Bożemu Miłosierdziu:
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
Niech odpoczywa w pokoju

CURRICULUM  VITAE
ks. Edward Dionizy Florczyk s. Ignacego i Weroniki zd. Branicka, ur. 9 października 1931 r. w Wilnie. Ojciec pochodził z podkonińskiego Wilczyna, był zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego, w 1920 r. brał udział w wojnie z bolszewikami. Matka pochodziła z podwileńskiego Landwarowa. Do 1939 r. mieszkał z rodzicami w Słonimie; tam ukończył dwie klasy szkoły powszechnej. Po wybuchu II wojny światowej razem z matką i siostrami zamieszkał u rodziny w Landwarowie, gdzie ukończył III kl. szkoły powszechnej.  W latach 1941/46 razem z rodziną został deportowany do Ałtajskiego Kraju; w miasteczku Rodino ukończył 6 lat szkoły rosyjskiej. Z Kazachstanu 10 marca 1946 r. wyjechał z matką i trzema siostrami; do Brześcia przybyli w dzień uroczystości Wielkanocy. Po powrocie do ojczyzny rodzina zamieszkała w Szczecinie. Ojciec wrócił z Anglii z armii Andersa w 1947. Edward ukończył 7 klasę szkoły powszechnej i 3.letnią Szkołę Przemysłową zdobywając zawód ślusarza-tokarza. Następnie złożył dokumenty do Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Pogranicza, je ale wycofał, odkrywając w sercu pragnienie pójścia do stanu duchownego. W 1950 r. został przyjęty do naszego juwenatu w Warszawie na Pradze i ukończył kl. IX w Liceum Wieczorowym dla Pracujących. Dnia 8 grudnia 1950 r. został przyjęty do postulatu, w 1951 rozpoczął nowicjat w Skórcu, a 15 sierpnia 1952 r. złożył pierwsze śluby. W latach 1952/54 jako członek domu na Pradze ukończył naukę w zakresie szkoły średniej. W roku 1954/5 przebywał na przerwie i w tym czasie pracował w  Warszawie w kancelarii parafialnej przy ul. Wileńskiej. W latach 1955/7 odbywał  studia filozofii w Warszawskim Metropolitalnym WSD. Profesję wieczystą złożył 15 sierpnia 1956 r. w Gietrzwałdzie. W roku szkolnym 1957/8 był katechetą w Skórcu, a następnie w latach 1958/62 odbył studia teologiczne w WSD we Włocławku. Tam dnia 24 czerwca 1962 r. w  katedrze włocławskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza włocławskiego ks. bpa Antoniego Pawłowskiego. W roku 1962/3 odbył studium duszpasterskie w Krakowie u oo. Franciszkanów Konwentualnych. Następnie został skierowany do Góry Kalwarii, gdzie w latach 1963-73 był katechetą, a od 1966 r. także ekonomem domu. W roku 1973/4 został przeniesiony do Elbląga w charakterze prefekta i duszpasterza młodzieży. W latach 1974-6 był rektorem kościoła w Rzepiskach i II radnym domu w  Rdzawce. Ponownie przeniesiony do Góry Kalwarii, najpierw w latach 1976-8 był duszpasterzem młodzieży, a następnie w latach 1978-81 – przełożonym i ekonomem domu oraz wikariuszem parafii. W latach 1981-87 pełnił obowiązki wikariusza parafii oraz I radnego i ekonoma domu w Warszawie na Marymoncie. Przeniesiony do domu w Skórcu, pełnił tam w latach 1987-90 obowiązki przełożonego i ekonoma domu. Po zakończeniu kadencji przełożonego w Skórcu, w latach 1990-3 był przełożonym w Goźlinie, następnie I radnym, a potem p.o. przełożonego oraz tamże proboszczem w latach 1990-99. Od 1999 roku ks. Jubilat pracował w Sanktuarium MB Licheńskiej jako kaznodzieja, spowiednik i rekolekcjonista parafialny. Od kilku miesięcy ciężko chorował. Zmarł w szpitalu w Koninie dnia 18 maja 2013 roku, dniu w którym przypada liturgiczny obchód bł. O. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia. Pogrzeb odbędzie się w Licheniu.   21 maja 2013 r.
Niech odpoczywa w pokoju.


Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu ze śp. ks. Edwardem Florczykiem, którego udzielił ,,Pielgrzymowi Licheńskiemu" w 2009 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet