Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Poświęcono Bramę Miłosierdzia

W uroczystość Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym poświęcono Bramę Miłosierdzia będącą znakiem zdrojów miłosierdzia, jakie Bóg rozlewa wśród ludzi.  

Bramę Miłosierdzia poświęcił ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium. Na początku Mszy św. o godz. 12.00 wierni udali się w uroczystej procesji wielkanocnej na plac przed licheńską bazyliką podążając z figurką Chrystusa Zmartwychwstałego. Tam ks. Kustosz odmówił modlitwę błogosławieństwa i pokropił święconą wodą. Na znak zanurzenia się w nieskończoną miłość Boga wszyscy przeszli przez bramę i udali się do świątyni, aby kontynuować modlitwę podczas Najświętszej Eucharystii.

Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił przewodniczący Mszy św. ks. Wiktor Gumienny MIC.  W słowie nawiązał do Ewangelii wg św. Jana , w której Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu do uczniów mimo zamkniętych drzwi i mówi do nich „Pokój wam”Zdaniem homilety jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej przejmujących scen w Ewangelii. Dzięki niej Chrystus pokazuje, jak bardzo ukochał ludzi mimo, nawet jego najbliżsi odwrócili się od Niego w chwili jego śmierci.

„Bóg pragnie okazywać nam swoje nieskończone miłosierdzie. Pragnie, abyśmy nigdy nie lękali się stanąć przed Chrystusem, by poprzez spowiedź i wyznanie grzechów mogli uzyskać pokój ducha tu na ziemi, a kiedyś przyszłości osiągnąć go w niebie”zakończył marianin.

Konstrukcja, którą zaprojektował krakowski rzeźbiarz Władysław Dudek, ma 11 metrów szerokości i 7 metrów wysokości. Składa się z trzech zasadniczych elementów: pierwszy z nich posiada napis „Bóg nasz jest miłosierny” (Psalm 116,5) i symbolizuje Stary Testament. Drugim jest łuk symbolizujący znak pierwszego przymierza Boga z Noemtęczę, która ukazała się po ustąpieniu potopu. Trzeci element licheńskiej Bramy Miłosierdzia posiada napis „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz” (Łk 6,36) będący także hasłem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Całość zwieńczona została znakiem krzyża wskazującego na wieczne przymierzez człowieka z Bogiem w ChrystusieOstatnim elementem  Bramy Miłosierdzia dwa strumienie światła (czerwony i biały) skierowane ku dołowi nawiązujące do promieni znajdujących się na obrazie Jezusa Miłosiernego.

W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000, w dniu kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, za przyczyną której świat dowiedział się wielkiej mocy płynącej z Miłosierdzia Bożego.

Licheń Stary,
03.04.2016

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 grudnia 2019
Czwartek
pierwszy czwartek miesiąca
Błogosławiony, idący od Pana

Siódmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30,12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
Nabożeństwa
kościół górny- Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 26, 1-6
Psalm responsoryjny: Ps 118, 1. 8-9. 19-21. 25-27
Ewangelia: Mt 7, 21. 24-27
realizacja LM Internet  LM Internet