Matka Boża Bolesna
14
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dni skupienia i warsztaty dla wolontariuszy

Jesteś wolontariuszem? Czujesz potrzebę wsparcia duchowegoChcesz podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, wymienić pomysły i otrzymać wsparcie? Tym zagadnieniom poświęcone będą organizowane w Licheniu już po raz drugi w dniach 13 – 15 lipca dni skupienia i warsztaty dla wolontariuszy zaangażowanych w różne formy wolontariatu (pomoc społeczna, służba zdrowia, edukacja i oświata, pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura, ruchy i organizacje religijne i inne).

Współczesny świat potrzebuje ciągle nowych Miłosiernych Samarytan. Ważne jest zatem, aby kryzys szeroko wkradający się w życie społeczne, rodzinne i duchowe nie dotknął wielkodusznych serc pragnących otwierać się na bliźniego. Zapraszamy!

Rekolekcje proawdzą:
- ks. Piotr Lach – marianin; dyrektor i kapelan hospicjum stacjonarnego im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu;
- Krzysztof Pękala – koordynator wolontariatu i psycholog w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci, asystent w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna.

W programie rekolecjisą konferencje, Msze święte, warsztaty, prace zespołowe i prace w grupach, dzielenie się doświadczeniami z pracy wolontaryjnej. Istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Uczestnicy rekolekcji mogą skorzystać z wizyty w hospicjum licheńskim.

Zgłoszenia:
Biuro Obsługi Pielgrzyma
tel.  (+ 48 63) 270 81 63, 270 81 42
www.lichen.pl
e-mail: lichen@lichen.pl

Ofiara za pobyt:
Od jednej osoby 120 zł
Ofiara za pobyt  obejmuje pełen koszt noclegów i wyżywienia. Należy ją uiścić na konto Sanktuarium. Na dwa tygodnie przed terminem rekolekcji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa kontaktując się z Biurem Obsługi Pielgrzyma.
Liczba miejsc ograniczona.

Konto:
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
59 1320 1449 2769 6770 2000 0004  z dopiskiem „REKOLEKCJE”

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 grudnia 2019
Piątek
pierwszy piątek miesiąca
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wspomnienie dowolne św. Mikołaja, biskupa

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa - po mszy św. o godz. 12.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. dla dzieci, od 15.00 spowiedź dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: I tydzień Adwentu
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 29, 17-24
Psalm responsoryjny: Ps 27
Ewangelia:  Mt 9,27-31
realizacja LM Internet  LM Internet