Matka Boża Bolesna
Clipboard02
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczysta pasterka w licheńskiej bazylice 
 
Ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym, przewodniczył uroczystej pasterce w licheńskiej bazylice. Mszę św. koncelebrowali także księża marianie, w tym ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty oraz ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. 
 
Homilię  w trakcie celebracji wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC, który pochylił się nad jednym z filarów w historii zbawiania – wcieleniem Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kapłan postawił 4 pytania, na które  rozwinął w wygłoszonym słowie. Po pierwsze dlaczego Jezus narodził się w czasach cezara Oktawiana Augusta? Po drugie, Dlaczego Jezus przychodzi wtedy, gdy przygotowywany jest spis ludności? Po trzecie dlaczego Jezus narodził się w nocy? I po czwarte dlaczego Jezus narodził się w żłobie? 
Odpowiadając na pierwsze pytanie kapłan wskazał, iż cesarz Oktawian wprowadzał pokój za wszelką cenę, także siłą. Jednakże pokój polega na wewnętrznym darze Boga, a nie na braku wojny. 
Mówiąc o spisie ludności, który był przeprowadzany w czasie narodzin Jezusa, marianin wyjaśnił, że władza chce podporządkować sobie ludzi. Na tym polega pycha człowieka. 
Skupiając się na odpowiedzi na pytanie dotyczące narodzin Jezusa w nocy, wierni usłyszeli, iż noc jest symbolem szatana, a Bóg przebija się przez ciemność, by właśnie w nocy zapalić światło zbawienia. 
Zwieńczeniem rozważań była odpowiedź na czwarte pytanie dotyczące żłobu. Homileta wskazał, że żłób w Biblii jest symbolem ludzkiego grzechu. Chrystus położony w żłobie jest w centrum grzechu człowieka, dzięki czemu może go zbawić. 
Marianin zakończył rozważania przywołując słowa papieża Grzegorza Wielkiego mówiąc, iż „grzech do przyjścia Chrystusa był człowieka ciężarem, a teraz staje się drogą do nieba”. 

Lichen Stary, 25 grudnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


31 marca 2020
wtorek
Wysłuchaj, Panie, mojego wołania


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
17.30 Nieszpory za zmarłych
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C
: Lb 21, 4-9 Ps: Ps 102, 2-3. 16-21
Ew: J 8, 21-30
 

realizacja LM Internet  LM Internet