Matka Boża Bolesna
Główka1 nenufary
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczysta pasterka w licheńskiej bazylice 
 
Ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym, przewodniczył uroczystej pasterce w licheńskiej bazylice. Mszę św. koncelebrowali także księża marianie, w tym ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty oraz ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. 
 
Homilię  w trakcie celebracji wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC, który pochylił się nad jednym z filarów w historii zbawiania – wcieleniem Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kapłan postawił 4 pytania, na które  rozwinął w wygłoszonym słowie. Po pierwsze dlaczego Jezus narodził się w czasach cezara Oktawiana Augusta? Po drugie, Dlaczego Jezus przychodzi wtedy, gdy przygotowywany jest spis ludności? Po trzecie dlaczego Jezus narodził się w nocy? I po czwarte dlaczego Jezus narodził się w żłobie? 
Odpowiadając na pierwsze pytanie kapłan wskazał, iż cesarz Oktawian wprowadzał pokój za wszelką cenę, także siłą. Jednakże pokój polega na wewnętrznym darze Boga, a nie na braku wojny. 
Mówiąc o spisie ludności, który był przeprowadzany w czasie narodzin Jezusa, marianin wyjaśnił, że władza chce podporządkować sobie ludzi. Na tym polega pycha człowieka. 
Skupiając się na odpowiedzi na pytanie dotyczące narodzin Jezusa w nocy, wierni usłyszeli, iż noc jest symbolem szatana, a Bóg przebija się przez ciemność, by właśnie w nocy zapalić światło zbawienia. 
Zwieńczeniem rozważań była odpowiedź na czwarte pytanie dotyczące żłobu. Homileta wskazał, że żłób w Biblii jest symbolem ludzkiego grzechu. Chrystus położony w żłobie jest w centrum grzechu człowieka, dzięki czemu może go zbawić. 
Marianin zakończył rozważania przywołując słowa papieża Grzegorza Wielkiego mówiąc, iż „grzech do przyjścia Chrystusa był człowieka ciężarem, a teraz staje się drogą do nieba”. 

Lichen Stary, 25 grudnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


17 lutego 2020
Poniedziałek
Okaż mi litość, niech ożyję Panie

Wspomnienie dowolne  Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny

Wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. Antoniego Leszczewicza,marianina.
W lutym 1943 r. pozostał dobrowolnie z wiernymi skazanymi na śmierć w płomieniach
we wsi Rosica na Białorusi,aby nieść im kapłańską posługę

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 1, 1- 11
Psalm responsoryjny: Ps 119
Ewangelia: Mk 8, 11-13
realizacja LM Internet  LM Internet