Matka Boża Bolesna
14
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

 


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od listopada do końca kwietnia

BAZYLIKA - porządek Mszy Świętych
Kościół górny - nawa główna

Dzień powszedni:    7.30, 12.00, 18.00
Niedziele i święta:    7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Pierwszy poniedziałek miesiąca:    18.00 w intencji Ojczyzny
Drugi poniedziałek miesiąca:   18.00 w intencji osób uzależnionych
Trzeci poniedziałek miesiąca:   18.00 w intencji poszanowania życia
Pierwszy wtorek miesiąca:   18.00 w intencji wspólnoty Kościoła
Drugi wtorek miesiąca:   18.00 w intencji osób nękanych przez złego ducha
Trzeci wtorek miesiąca:   18.00 w intencji wspólnoty modlitewnej i ich rodzin oraz w intencji Licheńskiej Wspólnoty Różańcowej
W środy 18.00: w intencji chorychpo Mszy śwbłogosławieństwo dla chorych (w pierwszą  środę miesiąca - sakrament namaszczenia chorych)
Drugi czwartek miesiąca:  18.00 w intencjach zanoszonych do Boga za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego
W soboty 18.00: w intencji małżeństwa i rodziny

Błogosławieństwo dewocjonaliów po każdej Mszy świętej

BAZYLIKA - nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
codziennie: 14.00 - 16.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
codziennie:  15.00

Różaniec:
codziennie:  15.30

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. DOROTY - porządek Mszy Świętych

Dzień powszedni:    7.00, 17.00
Niedziele i święta:    8.30, 10.30, 17.00

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ DZIESIĘCIU CNÓT EWANGELICZNYCH w Grąblinie
porządek Mszy Świętych

Dzień powszedni:    7.30
Niedziele i święta:    8.00

czasie każdej Mszy Świętej oraz podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w bazylice oraz w kościele parafialnym pw. śwDoroty istnieje możliwość spowiedzi.


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od maja do października

 

BAZYLIKA - porządek Mszy Świętych
Kościół górny - nawa główna

 

Poniedziałek-piątek:  7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Sobota:  6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Niedziele i święta:  6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00

Pierwszy poniedziałek miesiąca:  19.00 w intencji Ojczyzny
Drugi poniedziałek miesiąca:  19.00 w intencji uzależnionych
Trzeci poniedziałek miesiąca:  19.00 w intencji poszanowania życia
Pierwszy wtorek miesiąca:  19.00 w intencji Wspólnoty Kościoła
Drugi wtorek miesiąca:  19.00 w intencji nękanych przez złego ducha
Trzeci wtorek miesiąca:  19.00 w intencji należących do Wspólnoty Modlitewnej i ich rodzin
Każda środa:  19.00 w intencji chorych
Każda Sobota:  19.00 w intencji małżeństw i rodzin
Drugi czwartek miesiąca: 19.00 Msza św. za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego

Błogosławieństwo dewocjonaliów po każdej Mszy świętej

BAZYLIKA - nabożeństwa

Apel Maryjny:  poniedziałek - czwartek   21.00
Apel Maryjny połączony z procesją ze światłami: piątek - sobota 21.00
W lipcu oraz sierpniu Apel Maryjny również w niedzielę

Różaniec:
poniedziałek - czwartek 18.00
piątek,sobota - podczas Apelu Maryjnego
niedziela 17.00

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP:
w soboty i niedziele po Mszy św. o 7.30

Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej:
sobota 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
poniedziałek - niedziela 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
poniedziałek - piątek  14.00 - 16.00
sobota - niedziela         9.00 - 16.00

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. DOROTY - porządek Mszy Świętych

Dzień powszedni:    7.00, 17.00
Niedziele i święta:   8.30, 10.30, 17.00 (lipiec-sierpień o 20.00)

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ DZIESIĘCIU CNÓT EWANGELICZNYCH w Grąblinie
porządek Mszy Świętych

Dzień powszedni:   7.30
Niedziele i święta:   8.00

czasie każdej Mszy Świętej oraz podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w bazylice oraz w kościele parafialnym pw. śwDoroty istnieje możliwość spowiedzi.

 


ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 stycznia 2021
Czwartek
Oto lud wierny, szukający Boga

Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Zwykły okres liturgiczny
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Hbr 10, 19-25
Psalm responsoryjny: Ps 24
Ewangelia: Mk 4, 21-25
realizacja LM Internet  LM Internet