"Nie można być chrześcijaninem w pojedynkę"
Ogólnopolska Konwiwecja Drogi Nekatechumenalnej
Początku Roku Ewangelizacyjnego

 
Około 500 neokatechumenów w dniach 4-7 października wzięło udział w  Ogólnopolskiej Konwiwencji „Inizio Corso”, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W ciągu najbliższych tygodni Licheń będzie gościć kolejne ponad 1000 osób podczas regionalnych konwiwencji.
 
Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, odpowiedzialny za lubelskie centrum Drogi Neokatechumenalnej wyjaśnił, że „konwiwencja otwierająca rok ewangelizacji, która już drugi raz odbywa się w Licheniu, ma jeden cel – na nowo pobudzić wspólnoty do życia w oparciu o Słowo Boże, liturgię i bycie we wspólnocie. Każdego roku otwiera ona nową perspektywę ewangelizacji, ponieważ żyjemy w świecie, który się zmienia i na te zmiany chrześcijanin ma reagować.” Do tego członkowie Neokatechumenatu przygotowują się słuchając Słowa Bożego i woli Bożej.
„Na tegoroczne spotkanie przygotowano specjalny kwestionariusz, w którym przypominamy słowa Josepha Ratzingera, jeszcze sprzed wyboru na papieża, że chrześcijanin nie może realizować swojej misji w wymiarze indywidualnym – opowiada prof. Kaczmarek. Dlatego, że nie żyjemy już w świecie, który ma charakter i wartości chrześcijańskie. Żyjemy w świecie, który raczej oddala się od chrześcijaństwa, dlatego chrześcijanin musi realizować swoją misję we wspólnocie.”

Ogólnopolskie spotkanie w Licheniu rozpoczęło się w czwartkowy wieczór, prezentacją przybyłych uczestników. W piątek przeżywano dzień nawrócenia. Po porannej modlitwie brewiarzowej, poszczono oraz pracowano z Pismem Świętym, by przygotować się do wieczornej liturgii pokutnej połączonej z sakramentem pokuty i pojednania.
Neokatechumeni w piątek w uroczystej procesji przeszli z bazyliki dolnej przed Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Zebrani zostali powitani przez ks. Janusza Kumalę MIC, kustosza sanktuarium, który m. in. przypominał o przesłaniu tego miejsca, gdzie „grzesznicy są mile widziani”, a o którym w czasie swojej pielgrzymki w 1999 roku Jan Paweł II powiedział, że to jest „miejsce, które Maryja bardzo umiłowała”. Marianin zauważył też, jak mocno Maryja, jako Matka drogi życia chrześcijańskiego, obecna jest w formacji Drogi Neokatechumenalnej.
Sobota została przeznaczona na modlitwę i pracę w grupach wokół wspomnianego kwestionariusza, a zwieńczona katechezą. W niedzielę zaś celebrowano uroczystą Eucharystię.

W konwiwencji rozpoczynającej nowy rok ewangelizacyjny udział wzięli m. in. ekipa odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną w Polsce: dr Stefano Gennarini, don Livio Orsingher i Silvana Venditti, seminarzyści z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie wraz z rektorem ks. Alojzij Oberstarem, najstarsze wspólnoty powstałe w Polsce, katechiści wędrowni ze wszystkich regionów naszego kraju, prezbiterzy wędrowni oraz rodziny w misji. Pierwszy raz w spotkaniu uczestniczyli także seminarzyści nowoutworzonego seminarium „Redemptoris Mater” w Łodzi z rektorem, ks. Michałem Jaworskim. Placówka 1 października rozpoczęła formację do kapłaństwa 6 seminarzystów: trzech Polaków, dwóch Włochów i jednego Hiszpana. 

Droga Neokatechumenalna przez św. Jana Pawła II została zdefiniowana „jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”. Neokatechumenat powstał w 1964 roku na przedmieściach Madrytu, gdzie młody, dobrze zapowiadający się malarz, uczeń Pablo Picasso - Kiko Arguello - w hiszpańskich slumsach głosił Ewangelię ubogim. Tam spotkał młodą członkinię instytutu misyjnego - śp. Carmen Hernandez, która była teologiem i doktorem chemii. Wśród najbiedniejszych i wyrzutków społecznych narodziła się pierwsza wspólnota Drogi Neokatechumenalnej. Działo się to równolegle z trwającymi obradami Soboru Watykańskiego II. Do Polski ruch ten dotarł w 1975 r. Pierwsze wspólnoty powstały przy kościele rektoralnym ojców jezuitów w Lublinie.
 

Licheń Stary, 6 października 2019 r.