Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne spotkania i modlitewne rozważania odbywały się pod hasłem „Czyż Chrystus jest podzielony?”. Także w licheńskim Sanktuarium wierni modlli się o jedność wyznawców Chrystusa na całym świecie.

Od soboty, 18 stycznia, do soboty, 25 stycznia, obchodzony był Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zwany także Tygodniem Ekumenicznym. Wierni różnych wyznań spotykali się w tym czasie na ekumenicznych nabożeństwach, aby wspólnie się modlić. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wierni także włączyli się w modlitwę poprzez uczestnictwo we Mszach Świętych sprawowanych według określonych formularzy oraz poprzez codzienną modlitwę różańcową.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski piątek, 24 stycznia, był w Polsce dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii. Ofiary zbierane tego dnia zostały przekazane na rzecz chrześcijan mieszkających w tym kraju.


Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r. W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzą: Kościół Rzymskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Chrześcijan Baptystów oraz Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka.

Licheń Stary, 23.01.2014r.